Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

28. září se v Neapoli uskutečnila Hra profesionálů „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“

Neapol, Itálie
28. září 2019
Komentáře


  • Klima se rychle mění existuje vůbec pro lidstvo Šance na budoucnost?

  • Iluzorní starost o lidi. Jak si elita hraje s lidskými životy. Co se skrývá za zástěrkou antropogenního faktoru?

  • Vědci hovoří o skutečných příčinách změny klimatu.

  • Čemu slouží moderní věda ve spotřebitelské společnosti celému lidstvo nebo k obohacení jednotlivců?

  • Očití svědci přírodních katastrof hovoří o tom, co se děje na naší planetě.

  • Miliardy klimatických uprchlíků už zítra. A jaký je osud migrantů dnes?

  • Tvořivá společnost je jedinou Šancí na přežití.


Ostré otázky a aktuální témata byly ozvučeny účastníky mezinárodní konference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“, která se konala na platformě MSH „ALLATRA“ 28. září 2019 v Neapoli v Itálii. Otevřený formát konference umožnil online připojení a účast nelhostejných lidí z celého světa.

Světové společenství poprvé otevřeně projednávalo problém toho, že se ve spotřebitelské společnosti i na tak životně důležitém tématu, jako je globální změna klimatu, snaží vydělat… V prvé řadě ti, na které společnost delegovala odpovědnost.


„Za zavřenými dveřmi za nás řeší absolutně všechno. Odevzdali jsme své právo volby a nyní hledáme viníky zodpovědné za probíhající události na planetě. Ale vždyť každý z nás nese zodpovědnost za to, aby se společnost změnila k lepšímu.“

(Alla Moskalenko, účastník MSH ALLATRA. Neapol, Itálie)


Obchodování s kvótami na emise CO2 je ve skutečnosti byznys projektem, který nic neprodukuje, ale prodává vzduch. Připomíná to obchod s odpustky ve středověku, že pro to, abyste mohli spáchat hřích, bylo zapotřebí si koupit kvótu.“

(Vladimír Mělnik, finanční analytik mezinárodní společnosti, magistr v oblasti státních financí, Kyjev, Ukrajina)


„Ceny letenek se zdražují, zakazují nám chovat dobytek a jezdit v autech. Ani na koně nelze přesednout, protože vypouští příliš mnoho skleníkových plynů. Když se podíváme na všechny akce spojené se změnou klimatu, nemůžeme se ubránit dojmu, že nás jednoduše chtějí omezit v našich možnostech.“

(Ivan Bezveršenko, nezávislý analytik, Kyjev, Ukrajina)


„Elita nemá žádné zábrany v tom, jak na nás vydělat peníze. Brzy zavedou daň i ze vzduchu.“

(Alina Fedorova, majitelka společnosti v oblasti zdravotnických služeb. Dubaj, Spojené arabské emiráty)


My chápeme, že i antropogenní faktor se používá v byznys zájmech. Opravdu potřebujeme být otroky vlastníků peněz? A co je možné udělat pro to, aby se vše změnilo? K tomu nejsou zapotřebí ani války, ani revoluce. Stačí jen přijít na konferenci 9. května 2020, hlasovat a vyjádřit svůj názor. Vždyť nás jsou miliardy a jich je jen velmi malá hrstka.“

(Igor Naumec, kandidát ekonomických věd, zasloužilý budovatel Ukrajiny)


Během diskuse se ukázalo, že téma změny klimatu se ve spotřebitelské společnosti používá jako nástroj pro obohacení, manipulaci a rozdělení lidí. Všechen tento podvod však existuje s tichým souhlasem samotné společnosti. Vědci, kteří se konference zúčastnili, osvětlily skutečné příčiny globální změny klimatu. Odhalili problém destruktivity moderního formátu vědy.


„Dnes žijeme v éře změny fází dvou cyklů: 12 000 let a 100 000 let. Díky pochopení a taktéž analýze mnoho faktorů ovlivňujících zemské klima, hovořit pouze o antropogenním faktoru je prostě směšné!“

(Olga Malachova, geolog, hydrogeolog. Homel, Bělorusko)


„Věda je ve slepé uličce. A tato slepá ulička, to je právě materialistické myšlení a spotřebitelský formát. Dnes ve vědecké prostředí není etika na prvním místě, je upozaděna. A to právě v době, kdy budoucnost celého lidstva závisí na tom, kam bude nasměřován vědecký potenciál.“

(Elizaveta Chromova, geolog-geofyzik. Moskva, Rusko)


Paradox naší společnosti spočívá v tom, že i klimatická migrace je posuzována pouze z hlediska ohrožení bezpečnosti států, a ne z pohledu záchrany lidských životů.


„Co je to za společnost, kde není dostatek financí na vyřešení problému hladu, budování, tvoření a navazování přátelství mezi sebou? Máme však finance na to, abychom zabíjeli a bránili se před druhými. Copak to opravdu chceme? A kam nás to dovede? Pouze k sebezničení. No tak pojďme to změnit.“

 (Olga Schmidt, technik MRI, Troy, USA)


„V mezinárodním právu neexistuje status klimatického uprchlíka. V době, kdy vlády zakazují přijímání migrantů, se obyčejní lidé činí každý den svou volbu. Když potkají ty, kteří to potřebují, upřímně jim pomáhají.“

(Světlana Folja, neuropatolog, Lugano, Švýcarsko)


„Mírové soužití je stav společnosti, ve kterém se lidé všech náboženských, kulturních, etnických a jazykových skupin asimilují a projevují úctu k této rozmanitosti. Bez této podmínky nemůžeme hovořit o společenství, která přijímá migranty. Je však v naší moci pomoci těmto lidem vstoupit do společnosti a stát se její částí.“

(Abderrahim Anbi. Doktor filozofie, docent Katedry sociologie na Universitě Ibn Zohr Agadir. Agadir, Maroko)


„Nemůžeme se spoléhat na domněnky a doufat, že příště bude všechno v pořádku. Až dosud se nám mnoho kataklyzmat vyhnulo, jako bychom byly pod ochranou Boha, a toho si všimli dokonce vědci. Navzdory tak silnému a neobvykle dlouhému zemětřesení, které u nás nedávno bylo, nedošlo téměř k žádným obětem ani vážným poškozením. Vyvodili jsme z toho nějaké závěry a pochopili jsme z toho něco? Koneckonců, každý život je k nezaplacení a my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se zítra nestali obětí naší lhostejnosti a egoismu.“

(Ekaterina Čerkasová, očitý svědek zemětřesení o síle 7,2 stupně v Kalifornii. Los Angeles. USA)


„... Velmi se to odlišovalo od toho, jak jsme žili v každodenním životě všichni jsme se sjednotily a pomohlo to zachránit životy a lidem byla poskytnuta pomoc. Pamatuji si, že jsme se poprvé za mnoho let podívali do očí našim sousedům.“

(Luca De Santo, očití svědek zemětřesení o síle 7,1 stupně. Neapol, Itálie)


Jako červená nit se celou konferencí táhla otázka, jak se může společnost připravit na nadcházející klimatické změny. Lidé chápou, nakolik důležité je už nyní se konsolidovat a přijímat konstruktivní opatření.


„Naše civilizace vybudovala spotřebitelskou společnost, která je doprovázena nekonečnými výjimečnými situacemi. Vlády nejsou připraveny je řešit. Je nezbytná jednota a spojení národů různých zemí. Role každé je důležitá. Je nutné připravit lidi různých specializací a evakuačních plánů, jejichž centra by neměla být soustředěna na jednom místě.“

(Khalid Zayed, ředitel specializované kliniky Al-Hulaf Al-Rashidin, Káhira, Egypt)


„Co dnes svět ví o změně klimatu? To, že se všichni lidé mohou ocitnout ve stejnou dobu v jedné zeměpisné oblasti. Proto je důležité, aby se sociologové podíleli na výchově člověka světě, a je velmi důležité, abychom vytvořili společnost, která by plně podporovala lidi a pomáhala si navzájem.“

(Abderrahim Anbi. Doktor filozofie, docent Katedry sociologie na Universitě Ibn Zohr Agadir. Agadir, Maroko)


„Na začátku roku 2018 bylo na světě více než 22 milionů IT vývojářů, dnes je toto číslo dozajista už mnohem větší… Pokud by všichni tito odborníci trávili část svého volného času na blahé skutky pro lidi, snadno bychom vytvořili platformu, která může reálně zachránit obrovské množství životů. Včetně životů těchto specialistů.“

(Eugene Kovalev, IT specialista. Tiraspol, Moldavsko)


„Pro nás, pro lidi, je východisko ukázáno ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů.“ Na základě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ byla vytvořena všelidská mezinárodní televize ALLATRA TV (allatra.tv), na kterou mohou vědci zveřejňovat své články, videa… K této iniciativě se může dobrovolně připojit každý vědec a věnovat svůj výzkum lidem. Toto je ten příklad sjednocení.“

(Alexandra Ignateva, inženýr-meteorolog. Moskva, Rusko)


„Musíme spolu hledat společná řešení. A jedním z řešení jsou právě tyto konference, ke kterým se připojují lidé z celého světa, aby našli reálné východisko a spolupracovali. Musí se to stát pro lidi celosvětovým trendem.“

(Giuseppe Mastrolorenzo, vulkanolog, Ph.D., vedoucí pracovník Národního ústavu geofyziky a vulkanologie v Itálii a Národní observatoře Vesuvu, Neapol, Itálie)


„Ještě stále máme čas, který je důležité racionálně využít. Vzhledem k tomu, že kataklyzmata rychle narůstají, je otázkou: Jak se na to my, jako společnost, můžeme připravit? Budeme navzájem nepřáteli a budeme bojovat o přežití jako zvířata, nebo si budeme vážit lidského života?... Můžeme vytvořit altruistickou společnost, kde lidé nejsou nepřáteli, ale přáteli!“

(Antonina Budanová, koordinátorka dobrovolníků v práci s uprchlíky. Berlín, Německo)


Mezinárodní konference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“, je pokračováním řady mezinárodních iniciativ zaměřených na diskusi a implementaci tvůrčího modelu společnosti, který je uveden na posledních stránkách knihy „AllatRa“. Každý nelhostejný člověk se může online připojit z jakéhokoli místa na světě k tomuto tvůrčímu procesu.

Informace o příští konferenci naleznete na oficiálních stránkách projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“.

 

Přidat komentář