Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Nastal čas jednat. Dopis předsedy vlády Tonga

9. února 2022
Komentáře

4. prosince 2021 na mezinárodní online konferenci „Globální krize. Čas pravdy” byl předložen dopis Pohiva Tuionetoa, předsedy vlády království Tonga.

Království Tonga je tichomořský stát v Polynésii, který leží na 170 ostrovech stejnojmenného souostroví a žije v něm 103 000 lidí. Tonga je o něco větší než Singapur a 164krát menší než New York. Na ostrovech žije bohatá mořská a oceánská flóra a fauna na ploše 750 čtverečních mil v Tichém oceánu. Zároveň je Tonga na 2. místě v žebříčku nejzranitelnějších zemí vůči přírodním katastrofám!

Pohiva Tuionetoa byl na konferenci pozván a chtěl na ní osobně vystoupit ohledně změny klimatu, ale vzhledem k naléhavým závazkům ve vládě požádal o zařazení krátkého poselství Tongského království, které by odráželo názory Tichooceánského regionu na tuto problematiku.

Dopis Pohiva  Tuionetoa, předsedy vlády Království Tonga

„Je třeba poděkovat organizátorům, koordinátorům a řečníkům této konference za její včasné uspořádání bez ohledu na geopolitické, sociální či ekonomické zájmy a za upozornění světového společenství k nutnosti přijetí naléhavých opatření v souvislosti se změnou klimatu, která se stala jednou z globálních výzev pro náš svět.

Tichomořské ostrovy se svými nízko položenými otevřenými ostrovy jsou v první linii dopadů změny klimatu. Jen v posledních pěti letech došlo k nárůstu intenzity tropických cyklónů a častým výskytům zemětřesení, tsunami a záplav v důsledku těchto extrémních povětrnostních jevů.

Bezprecedentní rozsah pandemie COVID-19, která neušetřila žádnou zemi na světě, nás poučil, že žádné vládní řešení globálních problémů nefunguje. Musíme využít všech dostupných platforem, ať už jde o státní či nestátní subjekty, a vyzvat k jednotě v reakci na tyto výzvy a v odporu  proti nim“.

Premiér rovněž poznamenal, že změna klimatu je existenční hrozbou, která vyvolává velké obavy v mnoha částech světa, ale nikde jinde na světě nežijí lidé v takovém strachu a obavách jako na Tongu. Zvýšení hladiny moře o 1 metr způsobí, že 25 % budov, 11 % silnic, 16 % vodovodních systémů a 29 % energetické infrastruktury země se ocitne pod vodou!

„Ale i když jsme malá země, máme stejné právo na místo ve světě jako kterákoli jiná země! – zdůraznil Pohiva Tuionetoa", obracíme se na všechny občanské společnosti, nadnárodní korporace, ochránce lidských práv a k akademickým kruhům: nevzdávejte se, nechte zaznít pravdu o nevědomosti a chamtivosti lidí, kteří ještě více vyprovokovali krizi klimatických změn. Důsledky klimatických změn již nejsou předpovědí – už jsou tady! Čas jednat je nyní: nečekejte, až bude pozdě!“

Krátce po konferenci, 15. ledna 2022, vybuchla podmořská sopka Hunga-Tonga-Hunga-Hapai, která leží pod vodou v Tichomořském ohnivém kruhu 65 km od hlavního města Tonga. Sloup popela, páry a plynu vystoupal do výšky 39 km. Erupce byla největší za několik posledních desetiletí a způsobila vlnu tsunami, která zničila téměř všechny domy na malých odlehlých ostrovech souostroví. Vlny oceánu se hnaly přes Tichý oceán k břehům Japonska, USA, Mexika a Jižní Ameriky. Města v Peru byla zaplavena, bohužel s oběťmi na životech. Na Novém Zélandu a v Austrálii obyvatelé opustili potenciálně nebezpečné oblasti.

Erupce podmořské sopky Hunga Tonga-Hunga Haapai byla zachycena satelitem. Zveřejněné záběry ukazují „výbuch“ v Tichém oceánu. Orgány Tonga označily událost za „bezprecedentní katastrofu“. Při erupci zahynuli dva lidé a několik desítek se jich pohřešuje. Ostrovy Hunga Tonga a Hunga Haapai byly prakticky zničeny. Sopečný popel vážně poškodil zásobování vodou a komunikace s ostrovním řetězcem byla přerušena poté, co byl poškozen jediný podmořský kabel spojující Tongu se zbytkem světa. Letecká doprava byla dočasně přerušena a lodní trasy narušeny. V některých regionech nebyly k dispozici mobilní telefonní služby, internet a elektřina. Další podrobnosti o události najdete ve vydání Mimořádných zpráv.

Všechny tyto nešťastné události znovu ukazují, že síla a moc děsivých klimatických katastrof narůstá. Musíme nutně neprodleně přijmout opatření, abychom zajistili bezpečnost lidí žijících v nebezpečných oblastech. Vždyť ve vzdálenosti do 100 kilometrů od aktivních sopek žije v současnosti více než 800 milionů lidí!

Připojte se k informování, musíme nutně lidem předat pravdu o skutečných příčinách změny klimatu a o tom, že existuje východisko! Pouze v Tvořivé společnosti, kde je život každého člověka na prvním místě, můžeme najít řešení nejnaléhavějších problémů a vytvořit důstojné podmínky pro všechny lidi na naší planetě.

Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Jan Hubálek
    06.04.2022   |   09:55
    Při sledování konference mi sice bylo jasné, že situace je vážná, ale přesto bylo nečekané, že chvilku po ní dostala Tonga takový zásah výbuchem sopky.

    Jako by to byl takový silný budíček a ukázka toho, jak velmi potřebujeme být jednotní a nasměrovat náš potenciál na to, abychom jako civilizace přežili.