Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Mezinárodní tisková konference „ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST!”

Atlanta, Spojené státy americké
22. června 2019
Komentáře

„ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST!”

Mezinárodní tisková konference nového formátu na platformě ALLATRA


22. června se v Atlantě (USA) konala tisková konference „ZA TVŮRČÍ SPOLEČNOST!“, ke které se prostřednictvím online-telemostu připojili lidé z celého světa: z Německa, Španělska, Ruska, Běloruska, Polska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzie a Maroka, SAE, Uzbekistánu, Kazachstánu a mnoha dalších zemí.

Události se zúčastnili členové Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, zástupci veřejných a sociálních organizací, médií, diplomatických a politických kruhů, národních a náboženských komunit.Na začátku tiskové konference zazněl projev Robbyho Wellse o naléhavých problémech spotřebitelské společnosti, jejíž kořeny sahají do období před šesti tisíci lety. Robby Wells hovořil o příčinách a souvislostech, které ovlivnily současný život lidí, o naléhavosti provedení změn ve společnosti, o jedinečných aktivitách Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, které v praxi na svém příkladu ukazuje možnost změnit mírovou cestou vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na tvořivý.


Robby Wells na konferenci Robby Wells vystupuje před účastníky konference


Robby Wells učinil prohlášení o záměru kandidovat na prezidenta USA, aby do života realizoval hodnoty a osnovy ALLATRA. Představil svůj předvolební program vycházející z vůle tisíců lidí, vyjádřené na rozsáhlé mezinárodní konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE”. Tato konference se konala 11. května 2019 na platformě ALLATRA a online propojila lidi v konferenčních sálech a kongresových halách po celém světě (tisková zpráva z této konference je k dispozici na webových stránkách allatra.tv). Ve svém projevu pan Wells předložil klíčové teze a priority, týkající se vybudování tvůrčí světové společnosti mírovou cestou, reálné návrhy o konkrétních krocích a změnách v tomto směru:

 • „Lidé mohou žít v míru a shodě, lidé mohou být opravdu šťastní. Lidé mohou změnit spotřebitelský formát společnosti na tvořivý. Příklad toho existuje. Příkladem je ALLATRA. Lidé se po celém světě sjednocují a konají všichni společně, bez ohledu na zemi, ve které žijí, na náboženství nebo sociální postavení. Sjednocují se výhradně na základě nejlepších lidských vlastností, těch vlastností, které nás, lidi, odlišují od zvířat. Podle mě nyní nastal čas, aby se celé lidstvo připojilo k hnutí ALLATRA, navždy se zbavilo toho nelidského v nás a sjednotilo se na základě vyšších lidských kvalit.”

 • „Dnes je tento úkol pro každého z nás mimořádně aktuální, neboť všichni stojíme před velice závažnými, životně důležitými výzvami za celou historii lidstva. Stojíme na prahu globálních klimatických změn, ke kterým dojde v nadcházejícím desetiletí. K čemu to povede, jestliže spotřebitelský formát vztahů v naší společnosti bude i nadále dominovat? Ekonomiky všech zemí se zhroutí, začnou masové války o území a potraviny. To bude ta nejstrašnější válka v celé historii lidstva – válka o přežití. Dojde k sebezničení lidské civilizace. Pokud nezemřeme kvůli změně klimatu, pak zemřeme z důvodu jaderné války. To naznačuje, že při dominanci spotřebitelského formátu vztahů jak mezi zeměmi, tak i mezi lidmi – jsme všichni již předem mrtví. Ale my chceme Žít! Je možné nyní změnit budoucnost? Je! A je potřeba ji měnit společně a neztrácet čas. Teprve pak budeme moci přežít, ale můžeme přežít pouze jako jedna lidská rodina!  Rozděleni – zemřeme. Musíme se sjednotit. Ve skutečnosti, v globálním smyslu, není co dělit! Všichni máme jednu národnost – lidstvo, jedno místo pro život – Zemi!”

 • „Spotřebitelský formát vývoje naší civilizace začal u Sumerů před 6000 lety. A jeho smyslem je nesmírné obohacování jednotlivců a ochuzení mas. Veškerá historie lidstva, která je nám známa, je postavena na válkách a dobývání, které daly vzniknout mnoha slavným jménům. Historie však mlčí o globálním zotročování mas, o tom, jak se v zájmech jednotlivců zabíjely miliony lidí. Chci, abyste se nad tím zamysleli. Masy lidí byly zničeny, aby uspokojily živočišný apetit malé hrstky zlovolných lidí, zvířat. Historie spotřebitelské společnosti je historií vražd a zotročování lidstva, rozdělení společnosti na bohaté a chudé, na svobodné a otroky. Copak je to život důstojný člověka? Není.”

 • „Musíme všichni, celý svět společně, vytvořit jednotnou plánovanou ekonomiku tvořivé světové společnosti. Začátek tohoto je úplné vynulování všech dluhů mezi zeměmi, včetně soukromých úvěrů pro občany Spojených států a celého světa… Jeden stát, bez ohledu na to, jak je mocný, to sám udělat nedokáže. Začít novou ekonomiku z čistého listu.”

 • „Budeme obdivovat nikoliv ty, kteří nás zabíjejí a okrádají, ale ty, kteří konají dobro pro společnost!”

 • „O tvořivém formátu společnosti se již začíná široce a aktivně diskutovat v rámci mezinárodní veřejnosti. Jsem hrdý na to, že právě v USA, v Atlantě (stát Georgia) se 11. května 2019 uskutečnila historická událost – první mezinárodní online konference nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE” na platformě Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, kde sami lidé z různých zemí světa otevřeně a upřímně vyjadřovali to, o čem politici a světová média mlčí. Lidé mluvili nejen o problémech, ale co je nejdůležitější – o způsobech řešení těchto problémů na celém světě.”

 • „Rychlá změna vektoru vývoje společnosti ze spotřebitelského formátu na tvůrčí, to je pro nás všechny jedinou šancí přežít. Zde není místo pro populismus a spekulace. Zde jsou potřebné reálné konkrétní skutky každého člověka. Budoucnost lidstva závisí na nás, nyní žijících lidech. Musíme udělat vše pro to, aby „národnost“ zvaná lidstvo přežila.”


Marina Ovcinova na konferenci Marina Ovcinova vystupuje před účastníky konference


V následujícím projevu Marina Ovcinova, účastnice Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, jedna z hlavních řečníků mezinárodní konference nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“, kladla důraz na naléhavou potřebu konstruktivních změn ve světové společnosti:

 • „Kdyby bylo méně hraní si na politiku, pak by lidé skutečně věděli, co je čeká v blízké budoucnosti, znali by celou pravdu o klimatické situaci a vyhlídkách následujících let. Například, jak je to pravdivě popsáno ve zprávě o klimatu, zveřejněné MSH „ALLATRA”, „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů”. Ale to se přece zamlčuje. Je snad pro někoho nevýhodné o tom mluvit? Já mám ale pro ně otázku: jestli to bude výhodné pro lidi, opouštět své domovy, urychleně migrovat na jiná území v době klimatických katastrof, zatímco ve světové společnosti bude i nadále zachován spotřebitelský formát myšlení? Co nás čeká? Zničení se navzájem?!”

 • „Kdo ale vůbec dovolil politikům zahrávat si s lidskými životy? Válka je ostudou lidstva, je to hoře pro matky! Nejsou v ní vítězové a ani poražení. Je v ní smrt, která ničí naše děti. Na světě nejsou cizí děti, všechny děti na tomto světě jsou naše děti!”

 • „Co je to moderní spotřebitelský formát? Je to formát hry jedinců s osudy miliard lidí. Lidé z celého světa chápou, že se tito hráči přespříliš ponořili do hry. Už toho máme dost! Dost vašich her!”

Spotřebitelský formát zabíjí to nejdůležitější – lidskost.

Už dost boje s následky! Je třeba odstranit samotnou příčinu. Jestliže se my, lidé, po celém světě spojíme, tak můžeme náš život udělat důstojným.

Co chtějí lidé na celém světě? Žít čestně, spravedlivě, bezpečně, v prosperitě, málo pracovat a hodně vydělávat. Takhle by to mělo být v tvořivé, technicky vysoce rozvinuté a civilizované společnosti.  

Pokud každý z nás, lidí z celého světa, udělá nyní u sebe na svém místě všechno možné pro změnu spotřebitelského formátu existence naší světové společnosti na tvůrčí, pak naši potomci budou mít budoucnost!

Naše planeta Země je příliš malá a křehká. Přežít v období jejích otřesů můžeme pouze všichni společně, v naší všelidské humánní, přátelské, jednotné rodině.

To je to, co chtějí lidé na celém světě. Pokud lidé na celém světě řeknou „ano”, tak to tak bude. Jestliže lidé budou chtít, tak se svět změní. Pokud se změní svět, pak se změní i budoucnost.

Zveme všechny lidi druhou sobotu v květnu 2020 na celosvětovou mezinárodní konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE”, kde budou občané z různých zemí světa všichni společně rozhodovat, jak chceme a budeme jako lidstvo žít dál. Bude to doba, kdy my všichni společně dokážeme potvrdit formát tvořivého rozvoje společnosti.

My, lidé světa, si sami, vlastníma rukama, vytvoříme podmínky pro rozvoj tvůrčí společnosti, ve které bude vzkvétat stabilita, hojnost ve všem, nebude místo pro nenávist člověka k člověku, ale bude vládnout láska a přátelství na Zemi.

Vše záleží na společnosti, avšak společnost je každý z nás. Pojďme společně změnit svět!


Chander Gambhir na konferenci Chander Gambhir vystupuje před účastníky konference


Ex-konzul Indie v USA, Chander Gambhir, věnoval svůj projev důležitosti a významu mezinárodní činnosti MSH ALLATRA v oblasti změn vzájemných vztahů ve světové společnosti v reakci na výzvy globálních problémů klimatického a geopolitického charakteru:

 • „Největším vítězstvím je především vítězství nad sebou. To je Pravda a prostředek k dosažení skutečné lidské svobody. To je duch AllatRa a s tímto nevyčerpatelným duchovním ohněm mezi námi budeme společně, upřímně a vážně pracovat, z hlediska lidskosti, jednoty a úcty ke všem. Když vezmeme v úvahu ducha lidskosti a cíl rovnosti, chtěl bych vás všechny vyzvat, následovat tuto jedinou skutečnou potřebu a postavit se na stranu ALLATRA, abychom pomohli prosazovat její morální zásady a ideály, které jsou také vlastní Indii a jsou dědictvím Mahátmy Gándhího.”

 • „Prosím, pojďme se sjednotit, abychom šířili slova lásky a přátelství ve všech částech světa a posílili ALLATRA na cestě k dosažení svobody a jednoty všech lidí. Musíme udělat vše pro to, abychom v roce 2020 shromáždili představitele celé naší obrovské lidské rodiny!!!”

 • „11. května jsem se zúčastnil mezinárodní konference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“, která se konala na platformě ALLATRA, zde v Atlantě. Byl jsem velmi ohromen cíli a úkoly ALLATRA, a dozvěděl jsem se o upřímných plánech a aspiracích jednat pro sjednocení všech lidí světa, pro dosažení skutečné svobody a vzájemného respektu. Jak praví citát Mahátmy Gándhího: Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.”


Robert Kennedy na konferenci Robert Kennedy vystupuje před účastníky konference

 

Na závěr promluvil Robert Kennedy, prezident Rady pro zahraniční vztahy v Atlantě, starší vědecký pracovník Institutu strategických studií Vojenské školy americké armády, ředitel Evropského centra výzkumu bezpečnosti George Marshalla. Pan Kennedy poznamenal: 

 • „Podíváme-li se na budování lepšího světa v budoucnu, tak potřebujeme znalosti: znalosti o sobě, znalosti o druhých, znalost dějin národů, kultur, tradic, zájmů, a mimo jiné pochopení cílů ostatních lidí.”

 • „Žijeme ve světě individuální a národní globalizace, takže to, co dělá každý z nás, a co je důležitější, to, jak to děláme, může a bude určovat budoucnost lidstva. Společnou prací můžeme vytvořit budoucnost s lepší perspektivou.“

 • „Je třeba se zavázat k dodržování norem domácího a mezinárodního společenství založených na univerzálních principech. Také jste přečetli knihu AllatRa, takže chápete, o čem mluvím... A zároveň je zapotřebí jasné a nezlomné odhodlání k společnému blahu.“

Podle výsledků konference ve všech lokacích v různých zemích světa lidé pokračovali v komunikaci, výměně nápadů a konkrétních návrzích. Ve videorozhovoru mnozí vyjadřovali svůj obdiv k tomu, co bylo mluvčími sděleno. Přítomní se dělili o pochopení toho, nakolik dnes světová společnost takovou změnu potřebuje. Vždyť dobří lidé po celém světě jsou skutečně připraveni ke sjednocení a k reálným konstruktivním činům.

Lidé poznamenávali, že ALLATRA je k dnešnímu dni skutečně jedinečnou platformou, která spojuje lidi nezávisle na jejich sociálním postavení, národnosti, náboženském vyznání, ke společnému cíli: k transformaci naší společnosti ze spotřebitelské na tvořivou, počínaje sebou.

Globální konference lidstva „SPOLEČNOST 2020”, která se uskuteční druhou sobotu v květnu 2020, vyvolává stále větší zájem národů žijících na různých kontinentech. Lidé si uvědomují, že je to reálná příležitost se sjednotit na celosvětové nezávislé platformě ALLATRA, a najít společné řešení znepokojivých otázek v době globálních klimatických výzev a společně v celém světě přijmout tvořivý lidský vektor rozvoje naší civilizace, než bude příliš pozdě.

Oficiální stránky projektu MSH ALLATRA „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE”: allatraunites.com

Oficiální e-mailová adresa projektu: [email protected]

Sestřih klíčových momentů videokonference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ je k dispozici na stránkách ALLATRA TV: allatra.tv

Přidat komentář