Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Jeden krok k Ideální společnosti

17. září 2020
Komentáře
 • Jak nyní žijeme a co je v naších silách, abychom to změnili?
 • Jak přejít od spotřebitelského formátu existence k tvořivému?
 • O co usilují všichni lidé?

Textová verze pořadu „Tvořivá společnost“. Část 1. 0:00:00 - 00:12:53


Žít v minulosti nebo vykročit k ideální společnosti?

Taťána: Dobrý den, vážení přátelé! Dnes v studiu ALLATRA TV pohovoříme s váženým Igorem Michajlovičem Danilovem.

Igor Michajlovič: Dobrý den!

Taťána: Igore Michajloviči, dostáváme spoustu otázek od lidí, kteří se zajímají o to, jak žili lidé před šesti nebo více tisíci lety až do doby Sumerů. Je to i doba Hyperboreji, to znamená bezprostředně po Atlantidě, jak se lidstvo obnovovalo a jaká byla tato společnost. Protože dnes existuje velmi mnoho příkladů toho, že tato společnost žila bez válek, bez ozbrojených konfliktů, bez vykořisťování jedněch lidí jinými lidmi, bez chudoby. To znamená, že v podstatě lidé žili velmi pokojně a šťastně.

Igor Michajlovič: Ano, zpočátku to byla prakticky dokonalá společnost, pak to bylo to, co nyní nazýváme tvořivou společností. To je samozřejmě zajímavé, pouze mám otázku pro naše přátele: tohle je zajímá. Přátelé, a co vám to dá (jednoduchý příklad) když budete vědět, jak někdo žil? Jak vám to pomůže, a jak to ovlivní životy vašich dětí, vašich vnoučat, pravnoučat a podobně? Nijak. Proč máme žít minulostí? Pojďme budovat budoucnost. Co je důležitější, to je pravda, skutečně, co je důležitější: budeme ztrácet čas, budeme mluvit o tom, jak někdy někdo žil, nebo budeme dnes dělat to, co zítra dá život? K čemu nám bude, řekněme, posuzovat to, jak kdysi žili v tvořivé společnosti, jestliže ji můžeme vybudovat nyní? Co je lepší? No, podle mého názoru. Vlastně, jak chcete. Je tu přání — pohovoříme, žádný problém. Jaký však bude koeficient účinnosti našeho rozhovoru? Uspokojíme zvědavost lidí? A za den na to zapomenou. Nijak to nezmění jejich život. To je pravda. Jak to změní váš život, přátelé moji? Nijak.


Historie civilizace — od ideální společnosti k spotřebitelské existenciJak nyní žijeme a co můžeme změnit?

Igor Michajlovič: Ale my můžeme změnit život a můžeme udělat svět lepším. Není to tak? Vraťme se k pořadu „Pravda a plevel“, přece jsme tam vysvětlili základní zákony: formování obrazu, naší pozornosti, síly naší pozornosti, její vložení – kam ji vkládáme, to realizujeme. Ano, nyní jsme rozděleni. Systém je tak uspořádán, že každý musíme žít, jak se říká, se svými ideami, se svými obrazy bez jednoty. Proto žijeme jako zvířata, již 6 000 let, jak jsi upozornila, od doby Sumerů po současnost. Můžeme však všechno změnit a můžeme dokonce vybudovat Ideální společnost, nemluvě již o tvořivé. Správně? Pojďme raději o tom hovořit. To je užitečnější.

My můžeme změnit vše

Taťána: Dobře, Igore Michajloviči. Upřímně řečeno jsem se na pořad připravovala v takovém historickém směru, o tom, jak to všechno bylo a jak tehdy žili lidé, proto... Ale skutečně, přece jen správně říkáte. Nyní chápu, že vektor naší konverzace se již mění trochu jiným směrem, směrem k budoucnosti, protože s Vámi souhlasím v tom (Igor Michajlovič: Co je cennější?), že užitek z minulosti (Igor Michajlovič: Žádný) skutečně není.

Igor Michajlovič: Minulost je již pryč a teď budeme mluvit o tom, co není. Anebo budeme mluvit o tom, co může být? A záleží na nás, zda to bude či nebude. Co je lepší?

Taťána: Dobře. Mám tedy 8 Osnov Tvořivé společnosti.

Igor Michajlovič: No tak vidíš.


Co je to Tvořivá společnost a za kolik let ji můžeme vybudovat?

Taťána: Igore Michajloviči, než přejdeme k 8-mi Osnovám, chtěla bych zjistit následující: co je to vůbec Tvořivá společnost? Jak ji vidíte Vy? Na koho je tato společnost orientována?

Igor Michajlovič: Na člověka. Tvořivá společnost, podle mého názoru... Samozřejmě kolik lidí, tolik názorů, ale opět, Tvořivá společnost, je jednoduchá, je to pro člověka velmi komfortní a pohodlná. Proč? Protože je orientována na blaho a svobodu člověka. A v tom je celá podstata Tvořivé společnosti. Tam není žádná lež, žádný klam a co je nejdůležitější, není tam moc, protože veškerou moc má člověk. Nejsou nad ním žádné „nadstavby“ — v tom je smysl. A podívej se, kolik u nás probíhá válek, revolucí, různých lidských nepokojů. A co vždy hledáme? Kvůli čemu povstáváme jeden proti druhému?

Tvořivá společnost — to je snadné

Taťána: Při hledání štěstí, hledání ideální společnosti, svobody.

Igor Michajlovič: Svobody a všeho ostatního. A co budujeme? Stejné. Říkají: nelze zabít draka (Taťána: stejnými metodami). Porazíš-li draka, sám se stáváš drakem. Proč? Jednoduchá otázka. Protože samotný spotřebitelský formát diktuje tento scénář. Správně? Například lidé dělají revoluci, usilují o to nejlepší, národ povstane. A k moci přijdou stejní tyrani, kteří manipulují námi stejným způsobem a my nic nedostáváme. Proč? Protože takový je zákon spotřebitelského systému. Jakým byl zformován, takový i bude, protože my zůstáváme nejednotní, uchováváme vlastní zájmy, a hlavní je, že žijeme podle zákonů zvěře. Ano? Chováme se k sobě stejně jako zvířata. I když máme napsané zákony: i OSN i jiné organizace je vytvářejí a deklarují, jak bychom měli žít. Ale tyto deklarace nefungují. Proč? Protože dominuje spotřebitelský formát, tj. nelidský formát ve vztahu člověka k člověku.

Je to možné změnit? Snadno, přátelé moji. Všechno závisí na nás. A zase se vracíme k čemu? K jednotě naší pozornosti, kam ji všichni společně vkládáme. Chceme-li žít dobře, chceme-li žít lidsky, důstojně, znamená to, že sem musíme vkládat naši pozornost, to znamená náš čas, naše síly na vybudování budoucnosti pro sebe, a řekněme, pro naše děti a potomky.

My můžeme vybudovat šťastnou budoucnost

A když k tomu přistoupíme z pohledu současnosti, pak je ve skutečnosti velmi snadné vybudovat tvořivou společnost. Řeknu to tak: pokud to skutečně budeme chtít a každý, kdo pochopil celý smysl a podstatu samotné tvořivé společnosti, o které nyní budeme mluvit, to je reálné ji vybudovat do deseti let. Deset let (Taťána: Skvěle) — a budeme žít v této Tvořivé společnosti. Ale opět to záleží na lidech, na jejich přáních, na jejich úsilí. Pokud se nebude nic dělat a spoléhat na někoho, že někdo to vezme a udělá — ona se nevytvoří, protože Tvořivá společnost je právě úkolem všech lidí. Není to jen záležitost, řekněme, nějakých ideových jedinců, kteří musí něco pro někoho udělat, je to záležitost všech a každého, to je náš úkol. Správně?

Taťána: Ano.

Igor Michajlovič: V tom je ten smysl. A tehdy to všichni společně uděláme.


Kdo je proti šťastným lidem, ten stojí proti celému lidstvu

Igor Michajlovič: V každém případě se najdou sociopati, tj. řekněme tak, nepřátelé lidstva, kteří budou stát v cestě Tvořivé společnosti. Proč? Zaprvé, jejich plány na vytvoření jejich impéria, na to, že mohou vládnout a národ jim bude sloužit jako otroci, se budou hroutit. Inu, jsou to takoví nemocní lidé. Jsou to spíše nelidé, lidmi je nelze nazvat. Pokud člověk stojí proti lidstvu v zájmu svých osobních ambicí a přání, ztrácí status Člověka. Již není Člověk, ale zvíře. Je již natolik nebezpečný, jak, promiňte, je nebezpečné nemocné zvíře.

Například vzteklý pes: je užitečný nebo nebezpečný pro lidstvo? Může být vpuštěn tam, kde jsou lidé? (Taťána: Samozřejmě ne) Tak lidé odpočívají v parku a my tam pouštíme nemocné, nezdravé zvíře, například, takové jako dobrman nebo bulteriér, nakažené vzteklinou, ve stádiu agrese, a my jej pouštíme. Je to správná činnosti nebo špatná?

Taťána: Ovšem, že špatná, ano.

Igor Michajlovič: Co je třeba udělat?

Татьяна: Izolovat, samozřejmě, ovšem.

Igor Michajlovič: Aby nezpůsobil lidem újmu. Správně? Správně. Takže každý, kdo se staví proti Tvořivé společnosti, to znamená je namířen proti člověku, něčím se liší od tohoto nemocného zvířete? Upřímně. Stojí za to se nad tím zamyslet. Správně? Přece žádný normální zdravý člověk nikdy nevystoupí proti tvořivé společnost. Proč? Vysvětlíme.

Co je to tvořivá společnost? Byla již, jak říkáš, ještě před 6 000 lety. No, před 6 000 lety skončila svou existenci, řekněme. Nebudeme se vracet, již jsme o tom hovořili, jak to proběhlo, a proč Ideální společnost přešla v Tvořivou. Proběhl takový proces degradace. A potom Tvořivá společnost přešla v takový spotřebitelský formát, kde je člověk člověku vlkem. Již jsme o tom vyprávěli.

Podporujeme Tvořivou společnost


Co chtějí všichni lidé?

Igor Michajlovič: Pojďme hovořit o tom, co je to dnes ve skutečnosti Tvořivá společnost. To je to, co chtějí všichni lidé. V průběhu několika let jsme prováděli spoustu průzkumů po celém světě. A všichni lidé otevřeně mluví o stejném, že chtějí žít v míru, chtějí žít v lásce, vzájemné úctě, ve svobodě. Nechtějí, aby nad nimi byly nějaké „nadstavby“, které je řídí. Co se myslí těmito nadstavbami? Když malá skupina lidí, řekněme tak, uzurpuje všechny práva a blaho celého lidstva, nebo těch lidí, kteří je zvolili. A to že nechtějí, řekněme, žít ve spotřebitelském formátu, se u nich projevuje přáním žít jako jedna rodina ve svobodě.

A zde se rozumí: co znamená svoboda? Vždyť, svoboda je, řekněme... podívejme se na historii, na současnost: všichni bojují za svobodu, za nějaká práva a svobody. A za jaká práva a svobody lidé opravdu bojují? Právě za Tvořivou společnost: takovou, kde jsou si všichni rovni, kde jsou všichni svobodní, tam, kde není zločinnost.

Práva a svobody lidí v Tvořivé společnosti

Textová verze pořadu „Tvořivá společnost”. Část 2

Přidat komentář

Komentáře (2)

 • Jitak Chmelíková
  19.02.2021   |   12:55
  Moc hezký článek. Vše záleží na náš, na každém jedinci. Kam budeme vkládat svou pozornost, to bude.
 • Jaro
  20.01.2021   |   22:01
  Som rad, ze aj prieskumy po celom svete potvrdili to co kazdy v hlbke duse citi, ze je cas na zmenu spolocnosti a ze vsetci ludia tuzia po tom istom, po stasti a radosti bez strachu a obav...