Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Hodnota života Člověka – hlavní orientační bod Tvořivé společnosti

15. června 2022
Komentáře

Hodnota života Člověka — hlavní orientační bod Tvořivé společnosti

V současnosti většina světové populace nežije zdaleka v nejlepších existenčních podmínkách. Masy lidí jsou nuceny snášet útrapy a omezení, procento lidí žijících pod hranicí chudoby rychle roste. Hlad, nemoci, problémy s pitnou vodou, války, krize, klimatičtí uprchlíci, úmrtnost v důsledku nízké úrovně medicíny, opuštěné, nikomu nepotřebné děti, dlouhodobá práce v těžkých pracovních podmínkách s mizerným platem nebo naopak, nedostatek pracovních příležitostí jako způsobu přežití a přitom obrovské daně ze všeho, co je dáno lidem k užitku – toto všechno se odehrává všude v našem „civilizovaném“ 21. století, ve století špičkových technologií a vědeckých objevů. Důvodem je spotřebitelský formát vztahů, kdy v nelidské honbě za ziskem a neustálém obohacování menšiny dochází k znehodnocování životů miliard lidí a popírání jejich práv.

Dnes mají ve většině zemí světa zavedeny zákony o právech a svobodách. Avšak ve skutečnosti pochopení hodnoty života člověka zůstalo na úrovni teorie. V popisu práce jakéhokoliv státu je organizování veřejného pořádku, medicíny, vzdělávání apod. zaměřeno na zajištění existence jednotlivců. Ekonomika je zaměřena na blahobyt těchto jednotlivců společně s dalšími faktory, nikoli však na uspokojení potřeb každého občana. Zlepšení života obyvatel bohužel není prvořadým cílem.

Většina obyvatel naší planety i nadále sní o dostupnosti vysoce kvalitní medicíny, o stabilním normálním výdělku, o uspokojení základních potřeb pro existenci sebe a svých potomků. Ale realita je vrací zpět k honbě při hledání obživy pro svou rodinu, nechává je přitom spokojit se pouze se sny o lepších podmínkách. V současném světě je člověk ponechán sám sobě. Podíváme-li se na potřeby převládající populace, tak ve skutečnosti nevyžaduje nic nadbytečného, nebetyčného a nemožného. Lidé chtějí to, co by jim i tak po právu mělo náležet. Lidé chtějí mír po celém světě, stejná práva a příležitosti a dostatek materiálního blahobytu k uspokojení základních potřeb.

Nedávná krize zcela odhalila problémy spotřebitelské společnosti. Nyní každý chápe, že takto nelze nadále pokračovat a že je nutné něco změnit. Mnozí hledají nový formát myšlení a žebříček hodnot.

Po seznámení se s idejemi Tvořivé společnosti v sobě nacházím naprostou shodu s těmito iniciativami, které tento projekt nabízí a chápu v globálním měřítku význam realizace nového formátu mezilidských vztahů. Nemohu opomenout přítomnost základních pilířů v jeho budování, kterými je osm osnov Tvořivé společnosti. Vždyť to, co je položeno jako základ směřování společnosti, udává vektor činnosti všech jejích směrů a následně určuje kvalitu života samotné společnosti a každého člověka v ní. V tomto článku bych chtěl probrat důležitost první osnovy – Život Člověka.

První osnova Tvořivé společnosti: Život Člověka.

PRVNÍ OSNOVA TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI: ŽIVOT ČLOVĚKA

Když se seznámíme s osmi osnovami Tvořivé společnosti, vidíme, že již v první osnově je věnováno patřičné místo tématu hodnoty života každého člověka. Pokud se ponoříme do hloubky podstaty této otázky, přichází pochopení, že ve stavu, v jakém se vše nachází, bude jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv směr, jakákoliv činnost, ať vezmeme cokoliv, vše ve společnosti bude zaměřeno především na zlepšení života každého člověka. Pouze v takové společnosti, kde hlavní oporou je hodnota života každého člověka, budou všechny ostatní opory náležitě fungovat. To znamená, že již vědomě bude předem vyloučena existence chudých, hladových, opuštěných a nemocných. Život každého bude tím nejdůležitějším, s garancí zabezpečení jeho potřeb, s vysokými mzdami a stejně vysokou a dostupnou úrovní medicíny pro všechny. Stejně tak nebudou existovat precedenty pro jakékoliv konflikty, násilí a už vůbec ne nějaké války.

Vezmeme-li v úvahu stav našeho současného lidstva se sklonem ke spotřebitelskému formátu vztahů, s přihlédnutím k mnoha událostem, které se ve světě odehrávají a které jsou známé svou antihumánností, namířením proti člověku, proti jeho životu, proti životům milionů lidí, nakolik potom zní nesrovnatelně slova první osnovy svojí lidskostí, nakolik se jeví hluboká ve své podstatě. Jsou nesmírně aktuální v naší těžké době. Už jen při pouhém jejich čtení chápeš, že lidé už toho mají dost a že vybudování Tvořivé společnosti je to, po čem skutečně prahnou. Tvořivá společnost je pro nás všechny záchranným kruhem v nebezpečně bouřícím oceánu nepokojů a protivenství spotřebitelské společnosti.

Nyní lidstvo prochází řadou zkoušek v různých omezeních a krizích, ale ve skutečnosti je to jedna zkouška – úrovně naší lidskosti, naší připravenosti ke stmelení a sjednocení. Samotná společnost musí rozhodnout, zda je schopna se sjednotit a konsolidovat správným směrem. Nastala fáze dospívání lidstva, kdy se mnozí již probouzí, vidí obraz tohoto světa a hledají, jak jej změnit. Precedenty k realizaci vybudování Tvořivé společnosti již jsou. Nacházíme se na prahu velkých změn naší civilizace.

A tady si všichni musíme uvědomit, že základní součástí společnosti jako takové je vždy Člověk, každý člověk, my všichni. Vytváříme tuto společnost a určujeme vektor jejího rozvoje. Nesmíme se vyhýbat odpovědnosti za náš společný domov, za naši jedinou rodinu – lidstvo. Nesmíme čekat na lepší časy a podmínky, můžeme je začít vytvářet už dnes.

Allatraunites | Tvořivá společnost

Chceme vytvořit společnost, která předem vylučuje vznik konfliktů, válek a precedentů, které ohrožují bezpečnost každého obyvatele naší planety? Chceme vytvořit společnost s nejvyšší úrovní medicíny, která bude všem stejně dostupná? Chceme vytvořit Tvořivou společnost s hlavním cílem zabezpečit hodnotu života každého? Samozřejmě že chceme. Každý zdravě myslící člověk si přeje takovou společnost. Každý si takovou společnost zaslouží právem narození. Tvořivá společnost je garancí toho, že se všichni lidé rodí sobě rovní a že život v takových rovnoprávných podmínkách a svobodě je rozhodně možný.

Máme volbu. Buď můžeme omezeně nadále existovat ve spotřebitelské společnosti s konečnou regresí, aniž bychom realizovali naše práva a svobody, ale pak nastane její nevyhnutelný konec – sebezničení, nebo si můžeme vybrat jinou cestu – vybudování nové Tvořivé společnosti s hlavním zaměřením na ochranu života každého Člověka, jeho zdraví, komfortu a nutných potřeb. Jsou dvě cesty, které leží před světem. Jedna z nich převládala po mnoho staletí a tisíciletí a převažuje dodnes. Spotřebitelský formát již dostatečně ukázal, do jaké slepé uličky jsme jako lidstvo dospěli. Lidé už takto nadále nemohou žít.

Druhá cesta je budování Tvořivé společnosti, která v konečné etapě dovede k Ideální společnosti. Ale už samotná Tvořivá společnost nám rozkrývá nové horizonty svobod, rovnoprávnosti, bez třídních rozdělení a dalších nerovností, poskytuje absolutně každému příležitost k bezpečné existenci, dává důvěru v zítřejší den s garancí zachování jeho života v naprostém bezpečí.

Život Člověka je ta nejvyšší hodnota

Někteří si dosud neuvědomili, jak je pro lidstvo důležité směřování k Tvořivé společnosti. Je to nová éra pro celé lidstvo, která je pro nás všechny znamením přeměn k lepšímu. Pouze v takovém nasměrování lidstvo přežije. Pouze v takovém nasměrování se skutečně bude cenit život každého, a to tak, že každému poskytne všechny podmínky pro jeho spokojenou a šťastnou existenci. Pouze takový směr může skutečně zastavit všechny války, předem vylučující vznik negativního precedentu. To je jediný způsob, jak zachránit životy lidí, kteří dnes žijí, a následně dát šťastný život miliardám našich potomků. Obrovské poslání je údělem současné generace – vybudování společnosti pro Člověka. Budeme hodni jména Člověk a Lidstvo. Darujeme svým potomkům překrásnou budoucnost. Vytvoříme oporu pro pokračování naší civilizace.

Toto je výzva k tobě, tomu, kdo čte tyto řádky, k naší společnosti, k celému lidstvu. Cožpak nechceš zapomenout na všechny starosti následujícího dne, o sebe, o své blízké, vyřešit problémy s bydlením a obživou? Ale vždyť je to nepatrná část toho, co je tobě a každému člověku garantováno v Tvořivé společnosti. Nyní máš reálnou šanci k tomu přispět. Každý, kdo se aktivně podílí na budování Tvořivé společnosti, konající pro blaho společnosti a taktéž pro blaho každého člověka, má již nyní podporu lidí z celého světa, obrovské světové společnosti. Lidí, kteří nejsou lhostejní, je velmi mnoho. Ti, kteří ještě nejsou s námi, prostě ještě nevědí o této alternativě, ale již hledají potřebné informace, potřebné odpovědi ke konání v nezbytném směru. Musí jen předat dál, že je cesta ven, že je již po celém světě hnutí lidí, kteří nejsou lhostejní k naší společné lidské šťastné budoucnosti. A už zítra každý z nich bude společně s námi sledovat začátek vzniku nové společnosti tvoření, vznešenosti, cti, spravedlnosti a svobody. Každý z nás se bude moci s hrdostí podívat svým potomkům do očí, bude jedním z účastníků budování Tvořivé společnosti a zanechá jim jako dědictví nový velkolepý svět.

Pokrok je možný, když se lidé spojí ve společném cíli. A naším konečným cílem je dojít do Ideální společnosti prostřednictvím Tvořivé společnosti. Budoucnost lidstva záleží pouze na nás samotných, na naší jednotě, na pohybu směrem k cíli, na společné správné volbě. Ať jsou naše srdce jednotná ve snaze změnit náš svět k lepšímu! Ať je ochrana a zabezpečení života pro každého na tomto světě tím nejdůležitějším cílem nové společnosti! Ať nastane Tvořivá společnost, kde každý obyvatel této velké rodiny získá štěstí a důvěru v zítřejší den!

Alex Fridman

Přidat komentář

Komentáře (5)

 • Jan Hubálek
  21.02.2021   |   07:45
  Všímám si tendencí, že chápeme správnost projektu Tvořivá společnost, ale někdy zapomínáme, takže děkuji za tento článek, který je takový dobrým připomenutím, jak je to důležité a že je to pro nás jako společnost nyní priorita číslo 1 – vytvoření Tvořivé společnosti. Protože když pochopíme do hloubky první osnovu, tak prostě člověk už nemůže nekonat.
 • Jaro
  30.01.2021   |   20:49
  Nieje nic hodnotnejsie ako ludsky zivot. Ziadne materialne statky, nehnutelnosti a uz vobec nie moc druhych. Tesim sa na spolocnost v ktorej toto bude zakladnym pravidlom v kazdodennom zivote.
 • Jaro
  20.01.2021   |   22:07
  ani si neuvedomujeme ako lahko a rychlo sa da stratit pojem o tom aku skutocnu hodnotu ma kazdy ludsky zivot. A pritom nieje nic hodnotnejsie ako zivot cloveka a nikoho zivot nieje hodnotnejsi ako zivot , alebo zivoty tych druhych. Vsetci sme totiz na jednej lodi a preto kazdy clovek by mal dostat sancu na to aby ju vyuzil nejlepsie ako moze..
 • Majka
  23.09.2020   |   07:54
  Jen my sami si dokážeme vybudovat pro sebe, své potomky a všechny lidi celé naší planety lepšú svět, ve kterém bude pro nás radoat žít. Kde se nebudeme bát jeden druhého a kde laskavost je samozřejmostí všedního dne. Dlužíme budoucnost svým potomkům. Dlužíme ji nám všem. My sami se podílíme na rozvoji, a proto je důležitý každý z nás. Spolu jsme celek. Spolu jsme mocná síla, která v Dobro a Lásku mění celý svět. Pojďme se všichni podílet na vybudování Tvořivé společnosti. Nehledejme důvody proč by to nemělo jít, ale snažme se udělat maximum pro to, abychom si Tvořivou a šťastnou společnost pro nás pro všechny vybudovali❤
 • Jan Hubálek
  17.09.2020   |   08:40
  Krásný článek, děkuji za něj. Opravdu by hodnota Života Člověka měla být na prvním místě. Tak pojďme společně vytvořit takovou společnost, kde to tak bude.