Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Je v našich silách vybudovat bezpečný svět

24. září 2020
Komentáře

Vybudovat bezpečný svět je reálné! Jak odstranit příčiny trestné činnosti a zbavit se tohoto jevu? Čím by měl být člověk zajištěn podle práva narození? Jaký může být pracovní týden a výše platů v Tvořivé společnosti?

Textová verze pořadu „Tvořivá společnost” Část 2 00:12:53-00:21:56


Hlavní příčina trestné činnosti a jak ji odstranit?

Igor Michajlovič: Co znamená, že není zločinnost? To je dobrá otázka, že? Zločinnost není tam, kde nejsou podmínky pro její existenci. A první podmínka pro existenci samotné zločinnosti je, promiňte, lidská nouze. Pobízí člověka k tomu, aby se vydal špatnou cestou. Správně? Ale když člověk žije v dostatku, když všechno má, když je mu, promiňte, zaručena sociální ochrana – stojí před volbou, zda spáchat trestný čin nebo ne? Všechno má, je mu dobře. Proč by měl páchat trestný čin? Aby přišel o ten blahobyt, který má? A jedna z Osnov, řekněme tak, no, nebo to, co poskytuje Tvořivá společnost, je právě uspokojení všech lidských potřeb. Ano? To znamená bydlení, takže člověk musí být sociálně chráněn, je to vysoce kvalitní zdravotnictví, je to vzdělání a právo na práci a vše na světě, pokud člověk chce.

Odstraněním příčin trestné činnosti, odstraníme trestnou činnost


Igor Michajlovič: A zde je takový malý moment, teď jsme se dotkli práva na práci. A co když člověk nechce pracovat? Přesto v Tvořivé společnosti musí být zabezpečen. Řekněme to takto, musí mít byt. Musí být zabezpečen, aby byl sytý, obutý, oblečený. Musí mít garantovanou zdravotní péči a vše ostatní. Nemělo by tedy existovat to, že někomu něco dluží, nebo promiňte, vypnou mu světlo kvůli neplacení, nebo mu vytvoří podmínky, kdy on, aby přežil, musí spáchat zločin.

Pracovní týden – nanejvýš 16 hodin

Igor Michajlovič: Mnozí ale řeknou: lidé přestanou pracovat, že? Ne, přátelé moji, nepřestanou. Samotné vybudování Tvořivé společnosti odstraňuje nepotřebné. Řekněme, proč se říká: čtyři hodiny denně, čtyři dny v týdnu budou stačit, aby člověk byl v práci, aby nádherně žil. To znamená, že bude normálně žít podle práva narození. Jeho už, řekněme, společnost musí zabezpečit vším. Ale pokud chce žít mnohem lépe a skvěle, musí jít pracovat.


Igor Michajlovič: Opět je pochopitelné, že jedna práce může být placená více, druhá méně. Ale vše podle práva člověka, volí si sám. Nezruší se ani soukromé podnikání. Správně? V přiměřených, rozumných mezích, řekněme tak. No, myslím si, ještě o tom pohovoříme... Ale pro pochopení, pokud člověk chce žít lépe, může to udělat doslova, řekněme tím, že bude chodit do práce čtyři hodiny denně, čtyřikrát týdně něco vytvářet, něco prodávat, něco, řekněme, budovat. Toho je víc než dost, aby člověk krásně žil. To znamená, že výplaty musí být vysoké.


Jak zabezpečit vysoké výplaty všem lidem?

Igor Michajlovič: Na to řeknou: a odkud se to vezme? Přátelé, prostě neplatit těm, kteří nic nedělají. Ani si neumíte představit, kolik je ve skutečnosti nyní lidí, kteří sedí na jedné lopatě. Existuje takový výraz „jeden kope a sedm sedí na lopatě“. A to je skutečně tak (Taťána: Bohužel). A cokoliv vezmeme, počínaje vzděláním, vědou, prakticky jakoukoliv profesi, všude kolem je velmi mnoho lidí, kteří prostě dostávají mzdu, přitom nepřinášejí nic užitečného. No je to přece tak. A znovu, rozdělení nebo zaplacení práce je dnes absolutně nespravedlivé. 

Vezměme jednoduchý příklad: byznys, majitel firmy. Je to jasné – zřídil ho a podobně, dává lidem mzdu, příležitost vydělávat. Ale v procentním poměru, kolik obdrží majitel a kolik dostane zaměstnanec? To jsou jednoduché příklady. Správně?

Taťána: Ano

Igor Michajlovič: Plus výrobní cena a mnoho dalšího... no, ekonomové na to přijdou, nebudeme teď zabíhat do ekonomiky. Ale ve skutečnosti, pokud se vše uspořádá čestně a správně, uvolní se ohromné množství prostředků. A ukáže se, že člověk nemusí pracovat osm hodin nebo i více, aby vydělal mnohem víc, než vydělává nyní. To je pravda. Všechno to bylo propočítáno, opět, tohle vše nevzniko jen tak z ničeho. Existovala přece podobná společnost.

Taťána: Ano, taková bezpečná společnost.

Igor Michajlovič: Určitě.


Bezpečný svět – člověk je ho hoden

Igor Michajlovič: A taktéž ses nyní dotkla bezpečnosti. Řekněte, není to nádherné, když přijíždíš k obchodu, vystupuješ z auta, klíče zůstávají v autě, máš v autě tašku s penězi, vzal sis s sebou tolik, kolik potřebuješ na zakoupení nějaké housky, zašel sis koupit housku, vrátil ses a vše stojí na svém místě. Vše leží na svém místě, protože nikoho ani nenapadne vzít, co mu nepatří. Copak není nádherné, řekněme, spát s odemčenými dveřmi? Ani byt, ani dům se nezamyká, nepotřebuješ hromadu alarmů, protože k tobě nikdo nepřijde a nic u tebe neukrade a nic špatného neudělá. Copak takový svobodný a bezpečný svět... copak je to špatně? Není člověk hoden takového světa? Podle mého mínění je hoden. (Taťána: Hoden). A copak to nemůžeme vytvořit? Můžeme.


Jediná bezpečnostní služba na celém světě

Igor Michajlovič: A opět mnozí řeknou: „No a co zločinci… no, jsou přece i nemocní.“ Pochopitelně, že musí být služba, která má na starosti, čistotu morálky a bezpečnost, ale to musí být jediná služba, která je plně zodpovědná za bezpečnost člověka. No, jako nyní u nás Ministerstvo mimořádných situací. Ano? Jedna služba by měla řešit všechny druhy hrozeb a nebezpečí, ale musí to být jediná služba po celém světě. A současné technické prostředky nám umožňují udělat svět absolutně bezpečným, protože zločin nezůstane nepotrestán. A pokud, promiňte, předem víš, že když spácháš zločin, budeš potrestán, no, nějak se už nechce ho páchat, tím spíše, když žiješ v dostatku, nemáš potřebu. Správně? Vše je velmi jednoduché.

Metody odstranění příčin trestné činnosti


Odstranit příčiny trestné činnosti a vybudovat bezpečný svět je snadné

Igor Michajlovič: Kromě toho, nebudou zainteresováni ti, kteří podporují a vytváří zločinnost. A zde je velmi zajímavá otázka. Málokdo z lidí se nad tím zamyslel, ale řekněme to tak, že samotný systém je tak postaven, že… Řeknu to jednodušeji: pokud existuje policie, musí být zločinnost. Policie byla vytvořena proto, aby bojovala se zločinností. Řekněme, když je včelín, je majitel včelína, znamená to, že včely musí přinášet med. Správně? Tak samotná zločinnost vytváří celý systém boje a kontroly, do tohoto systému jsou zapojeny miliony a miliony lidí po celém světě a zločinnost jak byla, tak i bude. Proč? Protože se vytvářejí podmínky pro to, aby existovala. Když odstraníme zločinnost, kam se podějí tyto miliony lidí? No, všichni to dobře chápou. I když, může být zločinnost překonána? Lehce.

Taťána: Je to možné.

Igor Michajlovič: Snadno. Přece jsme všichni lidé. Také samotní zločinci, když je vezmeme, pak ve skutečnosti… No, nemám na mysli opravdu nemocné lidi, které ani nelze nazvat člověkem, to jsou zvířata. Ale v podstatě ti, kteří se dají na zločin, jdou do toho z donucení, jsou to lidé riskující. Je to tak, že? Riskují svůj život, riskují své zdraví. Ano, jdou proti člověku, jdou, řekněme, páchají nezákonné činy, mají sklony k risku – takoví „adrenaliňáci“.

Taťána: Ano, adrenaliňáci.

Igor Michajlovič: Ano. A copak v Tvořivé společnosti se pro takové lidi nenajde práce, řekněme tam, kde je spojena s rizikem, tam, kde se mohou projevit a vydělat si mnohem více, než nakradou? A žít budou mnohem lépe a bezpečněji než nyní, kdy kradou a páchají zločiny. A to nejdůležitější: když dnes zločinec žije a plivou mu na záda a to je, no… no zločinec je zločinec. Ano? Ale na druhou stranu, pokud bude v Tvořivé společnosti tento člověk pracovat pro blaho lidstva, tak promiňte, všichni mu budou děkovat a chválit ho. Copak to není příjemné?

Taťána: Ano, s ohromnou úctou.

Igor Michajlovič: Jednoduše, řekněme, přátelé moji, co je vám milejší: aby vám plivali na záda nebo vám darovali květiny? Jednoduchá nabídka. Není to tak? A zároveň více vyděláváš a vyděláváš čestně, spíš klidně a s hrdostí se na tebe dívají, řekněme, tví příbuzní, blízcí. Správně? (Taťána: Skvěle). Je to přece lepší? Vše je to možné. Vše je možné udělat a vše je možné změnit. A vše je v rukou lidí, pokud si to budou přát.

Taťána: Nádherná alternativa.

Igor Michajlovič: Samozřejmě.

Bezpečný svět – naše společná zodpovědnost


Textová verze pořadu „Tvořivá společnost”. Část 1

Přidat komentář

Komentáře (2)

  • Jitka Chmelíková
    10.02.2021   |   14:08
    Kdo by nechtěl v takové společnosti žít? Snad jen blázen, nebo člověk, co o ní neví. Pojďme se všichni informovat, předávejme si informace o Tvořivé společnosti, budujme ji společně. Je krásné být součástí.
  • Jaro
    20.01.2021   |   22:02
    Samozrejme, ze v nasich silach to je... Ti ktori tvrdia, ze sa to neda, nech nebrzdia tych ktori vedia ako na to...