Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

ALLATRA TV na Homeless plesu v Praze

Praha, Česko
13. prosince 2019
Komentáře

V pátek 13. prosince se tým ALLATRA TV zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. 

Smyslem plesu bylo na jednom místě a ve stejných podmínkách sjednotit lidi z absolutně různých sociálních sfér. Sami hosté plesu, i jeho organizátoři, se podělili s ALLATRA TV, že je inspiruje to, že nepoznáte, kdo je milionář a kdo je bezdomovec. A můžete se díky tomu bavit se všemi stejně, bez jakýchkoli předsudků. 

Inspirováni takovou myšlenkou sjednocování se reportéři ALLATRA TV zeptali také na to, jaké jsou nejdůležitější hodnoty v životě člověka, nakolik důležitá je spolupráce a komunikace. Respondenti upřímně a otevřeně hovořili o tom, že právě komunikace je základ spolupráce i života, a že jedno bez druhého nemůže existovat. Ukázalo se, že lidé vědí, že v životě člověka jsou nejdůležitější úcta, láska, vzájemné vztahy – nikoli peníze.

Všem respondentům jménem ALLATRA TV upřímně děkujeme.

Přidat komentář