Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Absurdita dosahující vrcholu

29. dubna 2022
Komentáře

Nejsilnější pozice je Pravda! Když jdete s Pravdou, stáváte se silnějšími. 

Igor Michajlovič Danilov  

Dnes je na světě jen málo lidí, kteří by tak či onak nevěděli o falešných zprávách, lživosti a zkorumpovanosti některých masmédií. V podmínkách spotřebitelské společnosti se žurnalistika, která má ve skutečnosti objektivně a čestně informovat o dění ve světě, stala vlastně určitým zbožím. Někdy je to poměrně drahý a velmi žádaný nástroj na manipulaci s veřejným míněním a vydělávání obrovských peněz. A některé novináře lze přirovnat k představitelům jedné z nejstarších profesí, ale nebudeme ji jmenovat, abychom je tímto přirovnáním neurazili. Proč tomu tak je? Je to opravdu tak závážné? Posuďte sami...

Nedávno se v jednom z prominentních médií objevil článek, v němž byli dobrovolní účastníci všelidského projektu Tvořivá společnost neoprávněně obviněni za své činy. Jedním z klíčových tvrzení bylo, že teorie CO2 je absolutní a konečná pravda a všichni vědci na světě ji podporují. A ti, kteří jsou proti, jako například účastníci projektu Tvořivá společnost, jsou hloupí, úzkoprsí lidé, kteří šíří lži o CO2 a dovolují si trvat na tom, že CO2 není hlavním faktorem klimatických změn na Zemi a tak dále a tak dále.  

Takový zkreslený úsudek je způsoben tím, že tito novináři zřejmě neměli čas se alespoň povrchně seznámit s tím, o čem diskutujeme. Kdyby si alespoň trochu prostudovali naše materiály, přesvědčili by se, že nepopíráme přítomnost CO2. Mluvíme o tom, že neexistují žádné skutečné důkazy, že CO2 je hlavní příčinou změny klimatu. Říkáme, že CO2 je jako teplota pacienta. Teplota, která ukazuje, že v těle došlo k nějaké poruše. Je to však jen příznak, nikoli příčina nemoci. Navíc uvádíme, že proti CO2 se bojuje již 40 let a na boj byly vynaloženy biliony dolarů, ale věci se nepohnuly ani o píď. Ve skutečnosti se nic nezměnilo. Není to tak?

Klimatické katastrofy se jen zhoršují a jsou stále ničivější! A berou lidské životy! Pro nás to nejsou jen čísla ve statistikách nebo zprávách, pro nás jsou to lidské životy! Možná bychom tyto životy mohli zachránit (nebo alespoň minimalizovat počet obětí), kdybychom netratili tolik času a úsilí na hádky a na boj s následky, místo toho, abychom řešili jádro problému. Dokud však budou pokračovat tyto lživé hry, manipulace s veřejným míněním a pokrytecká tabu ve vědě kvůli penězům a titulům, dokud budou pokrytecká prohlášení a činy jen na papíře, ale ne v praxi, my – lidé – budeme kvůli změně klimatu umírat dál! Ale my jsme lidé a chceme žít! Nechceme zemřít kvůli něčí chamtivosti nebo hlouposti. Nebo kvůli zbabělosti říct Pravdu. A to je to, o čem mluvíme.

Lež jednoho člověka druhému je jako dýka, která pronikne do srdce jednoho člověka. A lež novináře, blogera nebo politika, kterou může slyšet mnoho lidí, je zbraň hromadného ničení! A to už je víc než vážné. Vyvstává zde otázka: Jaký by měl být postoj k těm, kteří zjevně lidstvu škodí? Bohužel, jak vidíme, v podmínkách spotřebitelského formátu mají takoví nelidé úspěch, jsou chváleni a podporováni. Nakolik je však takový postoj pro samotné lidstvo užitečný? V normální společnosti by takoví podvodníci byli vzhledem ke škodlivosti své činnosti izolováni a věnovali by se společensky prospěšným pracím. Například práci v dolech, lomech a podobně.

Níže uvedený příklad možná nevystihuje závažnost a tragičnost situace, ale je to alespoň nějaká analogie. Představte si společnost jako jeden organismus, například pes. Takové přirovnání by nemělo nikoho urazit, na tomto zvířeti není nic urážlivého a mimochodem, dnešní lidstvo se od smečky divokých zvířat příliš neliší. Vraťme se však k naší alegorii. Existuje tedy jeden organismus, ve kterém jsou parazité, například roztoči. Nejenže sají z organismu krev a vedou parazitický způsob života, nejenže mohou organismus nakazit nebezpečnou nemocí, ale také hovoří o škodlivosti čisté vody nebo šamponů, které z těla odstraňují vše škodlivé. Roztoči hlasitě křičí: „Ale ne, nepoužívejte čistou vodu ani speciální šampony! Jsou pro tělo nesmírně škodlivé, zabíjejí ho. Žádáme, aby světové společenství uznalo vodu za škodlivou a zakázalo ji!“ Pes už je nemocný, sténá a umírá, vidí to každý, ale lháři křičí a fraška pokračuje...

To jistě zní absurdně a samotný příklad není zcela vhodný a neodráží celou podstatu toho, co se děje. Ve své absurditě a hlouposti je však blízký tomu, co se děje. Není absurdní, když parazitující lháři v podstatě zabíjejí lidi svými lžemi? Vždyť klima, náš společný nepřítel, připravuje každý den o život statisíce lidí. Mezitím tito lháři mlčí o skutečné hrozbě a o rozsahu toho, co klima způsobuje a tím mu v podstatě pomáhají. Zároveň obviňují ze lži lidi, kteří říkají pravdu. To je paradox naší těžké doby: zkorumpovaní lháři obviňují poctivé lidi.

V minulém století žil filosof, který jednou řekl: „Lži jsou reakcí spodiny na pravdu.“ Problém dneška je, že se tato naprostá absurdita stala komoditou, kterou tito, měkce řečeno, roztoči v žurnalistice nabízejí spotřebitelům. Ale co mají spotřebitelé dělat? Jistě, pro lidi, kteří se již setkali se lží nebo zaujatostí různých masmédií, se podobné publikace naopak stávají signálem nebo ukazatelem, že: „No, pokud tito lháři ty lidi z něčeho obviňují, tak ti s největší pravděpodobností za nic nemohou, ale naopak dělají něco dobrého, když to vyvolalo takovou reakci,“ nebo: „Dobře, ověřím si ty informace sám a dozvím se víc o tom, co tito lidé říkají a dělají, protože pokud tito lháři reagují takovým způsobem, znamená to, že tito lidé dělají něco dobrého a užitečného.“

Ale kromě takových lidí, kteří přemýšlejí, analyzují informace a porovnávají fakta, existují i další. Vezměme si například člověka, který je unavený. Jede metrem po vyčerpávajícím pracovním dni. Je nesmírně unavený a za doprovodu monotónního zvuku kol vlaku si čte ve svém chytrém telefonu článek těchto zkorumpovaných pisálků. A do mozku se mu vryla následující zpráva: „Globální změna klimatu je lež, to jen alarmisté z ní dělají paniku. Ve skutečnosti není všechno tak hrozné. Vědci teď problém s CO2 vyřeší, všechno bude v pořádku, takže já, moje rodina a děti, které mám moc rád a kvůli kterým pracuji jako otrok na plantážích, budeme žít šťastně až do smrti...“

Člověk tomu chce věřit, protože nemá nic jiného, čeho by se mohl chytit. Protože ještě neví o alternativě celé této absurdity – o Tvořivé společnosti! No a co se týče spotřebitelské společnosti, ta také nabízí výběr pomocných látek, které mají otroka udržet v pracovní kondici: alkohol, drogy, hry (zábava) a také „opium národa“ – náboženství. Dámy a pánové, prosím, vyberte si a neříkejte, že nemáte na výběr!

A jak by to vypadalo, kdyby unavený člověk z našeho příkladu jel metrem a znal Pravdu? Pravdu o tom, že globální klimatické změny na Zemi jsou důsledkem procesů probíhajících ve vesmíru a že CO2 je obrovský, nafouknutý podvod, v podstatě multimiliardový byznys. Zde by se nejvíce hodil Puzův citát: „Je to jen obchod. Nic osobního.“ Rozsah tohoto byznysu je takový, že jen v loňském roce do něčích kapes přiteklo více než 630 (!!!) miliard dolarů!!! Jen za poslední rok!!! Zatímco toto téma je medializováno již více než 40 let. Neexistuje žádné řešení problému, existují pouze usnesení, schůze, jednání a tuny dolarů!!! A choutky rostou, takže s takovými čísly je velmi snadné najmout prolhané novináře, aby psali sponzorované články. Dokonce můžete hrát velkou hru a najímat celé noviny a kanály, a dokonce si objednat „průzkum“ v sociálních sítích – to už je jakási etiketa, která vás zavazuje chránit své příjmy. Všichni jsou tedy tak nějak spokojení, včetně majitelů podnikatelského koláče v hodnotě stovek miliard (žije se jim skvěle!), zkorumpovaných pisálků (jejich služby se využily), a dokonce i chudáka v metru (cítí se bezpečněji, tak trochu pod narkózou).

Ale co se stane zítra? Globální klimatické změny spojené s kosmickou cykličností jsou přece vědecky prokázané! Je to fakt, na který poukazuje mnoho vědců. Je to fakt prokázaný archeologií a jasně nám ukazuje, že Země již podobné cykly zažila. Je to fakt, který lze prokázat elementární statistikou a dokonce i veřejně dostupnými údaji. Je to obyčejná, všeobecně dostupná statistika, která však tvrdošíjně dokazuje, že všechny tyto procesy nabírají na obrátkách, jsou propojeny a synchronizují se! A společný nepřítel lidstva – klima, které dnes teprve nabírá na síle, neušetří nikoho: ani majitele miliardových podniků (ti spoléhají na své bunkry, ale bohužel, bunkry je nezachrání!), ani zkorumpované novináře či kolaboranty všeho druhu obecně. Klima neušetří vůbec nikoho. Je nelítostné. Neušetří ani chudáka v metru, protože jde o cyklický proces. Je to zákonoměrnost, chcete-li!

Každých 12 000 a 24 000 let probíhají tyto procesy bez ohledu na přání lidí. Tyto procesy nelze podplatit, klima nelze zkorumpovat, nepotřebuje všechny peníze světa. Je to jen určitý proces, který je spuštěn a musí proběhnout. Jediný způsob, jak se vyhnout katastrofálním důsledkům tohoto procesu, je vybudovat Tvořivou společnost! Společnost, v níž lidstvo díky konsolidaci svého úsilí a sjednocení celého svého potenciálu jako pevný celek dokáže překonat a projít touto obtížnou etapou svého vývoje.

Vraťme se však k našemu příkladu člověka v metru. Co má tedy dělat, když je oklamán a manipulován lží masmédií? Tady je to hlavní! Celá podstata a smysl tohoto článku spočívá právě v péči o lidi, pro které je v tvrdých podmínkách spotřebitelského formátu obtížné ověřovat, analyzovat a porovnávat informace. Jak jsme již uvedli výše, pro kategorii lidí, kteří to dokážou, jsou takové provokace a falzifikace ze strany masmédií dokonce užitečné, protože vytvářejí podmínky pro to, aby si tito lidé sami ověřovali, prověřovali, porovnávali informace, a tak se mohli plnohodnotně a vědomě rozhodnout: lež nebo pravda = smrt nebo život?

Pro lidi, kteří jsou stísněni a utlačováni spotřebitelským formátem, je však tento úkol obtížnější. Proto je velmi důležité, aby se Pravda objevila ve světovém informačním prostoru jakýmikoliv prostředky a v ještě větším rozsahu! Aby lidé měli možnost vidět Pravdu a dozvědět se ji všude: v komunikaci se svými přáteli, příbuznými a známými, na sociálních sítích, v mediích, v televizi a rozhlase, v reklamách a článcích, prostřednictvím umění – prostě všude! Tyto informace musí být všude, aby se lidé mohli dozvědět Pravdu mezi hromadami lží a podvrhů! Protože vše, co se děje, je vlastně příležitostí a podnětem k ještě větší aktivizaci a upevnění úsilí všech lidí dobré vůle na celém světě při informování lidstva o Tvořivé společnosti!

Vrátíme-li se tedy k našemu člověku v metru, když už zná Pravdu, vytváří to pro něj podmínky, aby převzal odpovědnost za svůj život a za životy svých dětí, příbuzných a přátel. Pak jej může spolu s ostatními 8 miliardami lidí, dokud máme ještě čas, využít správně, konstruktivně a rozumně. V zájmu přežití všech! Dnes ještě můžeme situaci změnit a k tomu je třeba sjednotit celý vědecký a technologický potenciál lidstva. V tomto případě může i tento člověk, unavený a utlačovaný spotřebitelským formátem, udělat opravdu hodně. Například když jede stejným metrem, může místo čtení smrtelných lží šířit Pravdu mezi své přátele a známé na sociálních sítích, šířit informace o Tvořivé společnosti a říkat lidem, že Tvořivá společnost je jediným východiskem pro lidstvo! Může to udělat tak, aby ani jeho život, ani životy jeho blízkých a milovaných lidí nezávisely na činech lživých vrahů z novinářské branže.

Proto je velmi důležité, aby se tento člověk a všichni jemu podobní dozvěděli o Tvořivé společnosti! Proto jsou velmi významné činy všech lidí, všech, kteří chápou důležitost budování Tvořivé společnosti a dělají vše, co je v jejich silách, aby lidstvo o této jedinečné příležitosti co nejdříve informovali! A právě proto je v současném světě nesmírně důležitá čestná a objektivní pozice účastníků v rámci všelidského projektu Tvořivá společnost, neboť ti skutečně sdílejí Pravdu se všemi lidmi na Zemi. Pravda je hlavní zbraní, kterou dnes lidstvo má! Pravda je naší Šancí na přežití! Pravda je hlavním zdrojem lidstva! Pravda je spásný potenciál lidstva! Proto, drazí přátelé, sdílejme mezi sebou pouze Pravdu, abychom zvýšili svůj potenciál a přežili!

7. května 2022 se na platformě mezinárodního projektu Tvořivá společnost uskuteční unikátní událost planetárního rozsahu – fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“, kdy celé lidstvo opět uslyší Pravdu! Pravdu, která nám dává naději na přežití! Pravdu, která nás inspiruje k jednání! Pravdu, která nás činí svobodnými, silnými a schopnými společně překonat všechny výzvy naší těžké doby! Zveme celé lidstvo na toto fórum, protože se týká všech!

Autor: Elčin Achmedov 

dobrovolník projektu Creative Society (Tvořivá Společnost)  

Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Jan Hubálek
    04.05.2022   |   22:39
    Nyní je více než kdy jindy důležité si informace ověřovat, obzvláště, když je předáváme dále. Je smutné, že se z některých médií staly zbraně v rukou jednotlivců.

    Jsem velmi vděčný za Mezinárodní online fórum Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít - je to pro nás jako lidstvo velká šance.