Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

Tvořivá společnost je model společnosti, který je v současnosti vytvářen samotnými lidmi. Realizace tohoto modelu je možná pouze při účasti každého člověka v daném procesu. K tomu je nutné nejdříve zjistit, zda chtějí všichni lidé žít v tvořivé společnosti a jak ji my, obyvatelé planety Země, vlastně vidíme. Aby bylo možné najít jednotné mínění celého lidstva, lidé na platformě MSH „ALLATRA“ iniciovali mezinárodní sociální průzkum v rámci projektu „Tvořivá společnost“.

Lidé v různých zemích vyjadřují podporu tvořivé společnosti, sdílí své vize, nápady, představy a zajímají se o názor druhého člověka. Pro získání celkového obrázku, jak chceme vidět tvořivou společnost, je důležitý váš názor.

Připojte se #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

Jak se zapojit?

Zapojit se do tohoto procesu je velmi jednoduché:
icon
Podělit se o svůj názor ve videu nebo formou textu a zveřejnit ho na sociálních sítích, na blogu nebo kdekoliv jinde.
icon
Provést ústní nebo video průzkum s přáteli a známými během osobního nebo online setkání a publikovat tento materiál na internetu se souhlasem všech účastníků.
icon
Iniciovat sociální průzkum formou flashmobu na sociálních sítích.
S použitím hashtagů:
#TvořiváSpolečnost
icon

OTÁZKY A TÉMATA K DISKUZI:

#CREATIVESOCIETY
1
Jak si představujete společnost, ve které byste se cítili šťastně, ve které by se Vám, Vašim blízkým i každému člověku na světě žilo komfortně?
2
Jak si ve společnosti, kde je každý člověk šťastný, představujete medicínu a vzdělávání? Jak mají tyto sféry fungovat?
3
Jaké má být sociální zabezpečení a pracovní podmínky, aby se člověk mohl rozvíjet a maximálně projevovat své schopnosti, nejlepší kvality a potenciál?
4
Nakolik je podle Vás důležité ptát se lidí, jak si představují Tvořivou Společnost a zda v takové společnosti chtějí žít? Nakolik důležité je otevírat tato témata v konverzaci s druhými lidmi?
5
Pokud je Vám blízká idea tvořivé společnosti, co je podle Vás nutné dělat, aby se o ní dozvědělo co největší množství lidí?
Tvořme a sjednocujme!
Připojte se
*Co je to sociální průzkum?
Sociální průzkum je forma průzkumu veřejného mínění. Nezabýváme se sbíráním údajů. Cílem je informování lidí a zapojení světového společenství do diskuze na téma tvořivé společnosti. Průzkum je prováděn samotnými lidmi a veřejně se publikuje na tomto zdroji.