Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

Međunarodna online konferencija „Život poslije smrti. Fikcija i činjenice”

22. maja 2021 | 17:00 sati
Postoji li život nakon smrti?
Analitika, činjenice, naučne i dokumentarne hronike, istraživanja i međunarodno iskustvo.
Intervjui sa očevicima, predstavnicima nauke, medicine i religije širom sveta.
Prvi put u istoriji, naučnici, ljekari, predstavnici različitih religija i očevici će zajedno tražiti odgovor na ovo pitanje na jedinstvenoj međunarodnoj onlajn konferenciji „Život posle smrti. Fikcija i činjenice".
Postoji li reinkarnacija?
Je li čovjek informacija?
Gdje je pohranjeno naše pamćenje?
Kako se objašnjava sjećanje na prošle živote?
Šta je subličnost?
Ko ima koristi od skrivanja činjenica o posthumnoj sudbini čovjeka?
Gdje su raj i pakao? Kako to objašnjava fizika?
Proroci su znali istinu o posmrtnoj sudbini čovjeka! Što kaže nauka?
Da li posthumna sudbina zavisi od nas?
Šta znamo o Duši i Ličnosti?
Kako izgraditi društvo u kojem neće biti manipulacije osnovnim znanjem?
Već 6000 godina ljudi traže odgovore na ova pitanja. Sudbina nakon smrti osnovna je tema svih religija. Svako od nas je razmišljao o tome i vrijeme je da saznamo istinu.
Ova konferencija je sljedeći korak nakon konferencije „Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci”, koja je održana 20. marta 2021. godine.
Smrt nije kraj. Imamo pravo da znamo Istinu!

Međunarodni okrugli stolovi na temu „Istina O ŽIVOTU POSLIJE SMRTI”