Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Ценността на Човешкият живот – главният ориентир на Съзидателното общество

27 август 2020 г.
Коментари

Ценность жизни Человека — главный ориентир Созидательного общества

Днес болшинството от населението на планетата пребивава далеч от най-добрите условия на съществуване. Масите от хората търпят лишения, ограничения, процентът на съществуващите под прага на бедността стремително расте. Глад, болести, проблеми с питейната вода, война, разруха, климатични бежанци, смъртността се дължи на ниското ниво на медицината, изоставени, никому ненужни деца, постоянен труд на тежка работа с мизерно заплащане или обратното, липсата на възможност за трудоустройство като начин за оцеляване, и в същото време огромни данъци върху всичко което е предоставено за ползване — всичко това се случва навсякъде в нашия „цивилизован“ 21 век, в ерата на високите технологии и научните открития.Причината за това — потребителският формат на взаимоотношенията, когато в нечовешка надпревара за печалба и постоянно обогатяване на малцинствата животът на милиарди хора се обезценява и правата им се потъпкват.

Към днешна дата в повечето страни по света законите за правата и свободите имат своето място. Но в действителност понятието за стойността на човешкия живот остава на ниво теория. В практика на всяка държава, организация на обществения ред, медицина, образование и други подобни са насочени към осигуряване на съществуването на единици, икономиката, базирана на благосъстоянието на тези единици, и други фактори, но не и удовлетворение на благата на всеки гражданин. Подобряването на живота на населението, за съжаление, не се явява главна цел.

Болшинството от жители на нашата планета продължават да мечтаят за достъпност на качествена медицина, за стабилен нормален доход, за задоволяване на основните потребности за съществуването на себе си и своите потомци. Но реалността ги връща обратно в търсене на препитание за своето семейството, оставяйки да се задоволят само с мечти за по-добри условия. В съвременния свят човек е предоставен сам на себе си. Ако се погледне на нуждите на преобладаващото население, всъщност, то не иска нищо излишно, нереалистично, невъзможно. Хората желаят това, което им принадлежи по право. Хората искат мир в целия свят, равни права и възможности, достатъчно материално благосъстояние, за да се удовлетворят базовите потребности.

Кризата от последно време окончателно оголи проблемите на потребителското общество. Сега всеки разбира, че това не може да продължи така и трябва да се промени нещо. Мнозина се намират в търсене на нов формат на мислене и ценностни ориентири.

След като се запознах с идеите на Съзидателното общество, намирам в себе си пълно съгласие с тези инициативи, които носи дадения проект, разбирайки в глобален мащаб цялата важност на реализацията на новия формат на човешките взаимоотношения. Отделно не мога да не отбележа наличието на основополагащи опори в неговото построяване, които се явяват осемте основи на Съзидателното общество. В края на краищата, това, което е заложено в основата на ориентирите на обществото, задава вектора на дейността на всичките му направления и в последствие определя качеството на живот на самото общество и на всеки човек в него. В тази статия искам да обсъдя значението на първата основа — Човешкият Живот.

Първата основа на Съзидателното общество: Човешкият Живот.

Первая основа Созидательного общества: Жизнь Человека

Запознавайки се с осемте основи на Съзидателното общество, виждаме, че в първата основа се отдава дължимото място на темата за ценността на живота на всеки човек. Ако вникнем в дълбочината на същността на този въпрос, идва разбирането, че при това положение на нещата всяко развитие, всяка посока, всяка дейност, каквото и ние да вземем, в обществото всичко ще бъде насочено преди всичко към подобряване на живота на всеки човек. Само в такова общество, с опора на ценността на човешкия живот, всички останали ориентири ще действат съответния начин. Тоест наличието на бедни, гладни, изоставени и болни ще бъде съзнателно изключено. Животът на всеки ще бъде над всичко, с гаранция за осигуряване на нуждите му, с гаранция за обезпечение на неговите потребности и еднакво високо и достъпно за всички ниво на медицина. Също така няма да има прецеденти за всякакви конфликти, насилие и особено всякакъв вид война.

Имайки предвид състоянието на нашето съвременно човечество с уклон към потребителски формат на взаимоотношения, с оглед на многото случващи се събития в света, известни със своята антихуманност, насочени против човека, против неговия живот, против живота на милиони хора, цитираните по-горе думи от първата основа са поразителни със своята човечност и дълбоки в своята същност. Те са напълно актуални в нашите тежки времена. Вече четейки само тях, разбираш, че построяването на Съзидателно общество е крайно търсено от страдащите хора. Съзидателното общество за всички нас се явява този спасителен пояс в опасния бушуващ океан от вълнения и несгоди на потребителското общество.

Сега човечеството преминава редица изпитания в различни ограничения и кризи, но всъщност това е едно изпитание — за нивото на нашата човечност, за нашата готовност за сплотяване и обединение. Общество само е длъжно да реши, способно ли е то да се обедини и консолидира във вярното направление. Настъпи етапът на израстване на човечеството, когато мнозина вече се събуждат, виждат картината на този свят и търсят как да я променят. Прецеденти в реализацията на построяването на Съзидателно общество вече има. Ние се намираме на прага на големи промени в нашата цивилизация.

И тук всички ние предстои да осъзнаем, че основополагащия компонент на обществото неизменно се явява Човекът, всеки човек, всички ние. Та нали ние и създаваме това общество, задаваме вектора на неговото развитие. Ние не трябва да бягаме от отговорността за нашия общ дом, за нашето единно семейство — човечеството. Не е нужно да чакаме времето на по-добри условия, ние можем да започнем да ги създаваме още днес.

Allatraunites | Созидательное обществоИскаме ли ние да създадем общество, изначално изключващо възникването на конфликти, войни и прецеденти, посягащи на сигурността на всеки жител на нашата планета? Искаме ли ние да създадем общество с медицина на висше ниво, достъпна еднакво за всеки? Искаме ли ние да създадем Съзидателно общество с водеща цел — да обезпечи ценностен живот на всеки? Разбира се, че искаме. Всеки здравомислещ човек желае такова общество. Всеки заслужава такова общество по рождение. Съзидателното общество — това е гаранция, че всички хора са родени равни и че животът в такива условия на равноправие и свобода е абсолютно възможен.

Имаме избор. Или ние можем да продължим ограничено съществуване в обществото на потреблението с окончателен регрес, с действително отсъствие на реализацията на нашите права и свободи, с неизбежния му край — самоунищожение. Или можем да изберем друг път — построяване на ново Съзидателно общество с доминиращ ориентир за запазване на живота на всеки Човек, неговото здраве, комфорт и необходимите блага. Ето два пътя лежащи пред света. Един от тях е преобладаващ от много векове и хилядолетия и преобладава сега. Потребителският формат вече достатъчно показа до каква задънена улица сме стигнали като човечество. Хората не могат да живеят така повече.

Другият път е — построяването на Съзидателно общество, което в крайна сметка ще доведе до идеално общество. Но вече само Съзидателното общество ни разкрива нови хоризонти свободи, равноправие, без класови и други неравенства, дава възможности с обезпечено съществуване на абсолютно всеки, дава увереност в утрешния ден с гаранция за съхраняване на живота му в пълна безопасност.

Жизнь Человека является наивысшей ценностью

Някои все още не са напълно осъзнали величието на курса за човечеството, под название „Съзидателно Общество“. Той се явява нова ера за цялото човечество, която ще озари всички нас със знамение за по-добра промяна. Само с този курс човечеството ще оцелее. Само с такъв курс животът на всеки ще бъде оценен истински, като предоставя на всеки всевъзможни условия за неговото благо щастливо съществуване. Само такъв курс действително може да спре всички войни, съзнателно изключвайки появата на такъв негативен прецедент. Това е единственият способ да запазим живота на живеещите днес и в последствие да подарим щастлив живот на милиарди наши потомци. Великата мисия пада върху част от съвременното поколение — построяване на общество за Човека. Нека бъдем достойни за званието Човек и Човечество. Да подарим прекрасно бъдеще на нашите потомци. Да дадем опора за продължаване на нашата цивилизация.

Това е обръщение към теб, към този, който чете тези редове, към нашето общество, към цялото човечество. Не искаш ли да забравиш за всички преживявания за следващия ден, за себе си, за близките си, да решиш проблемите с жилището и препитанието? А нали това е оскъдна част от това, което гарантирано ще получиш ти и всеки човек в Съзидателно общество. Сега имаш реален шанс да допринесеш за това. Всеки, активно участващ в построяването на Съзидателно общество, действащ за благото на обществото, а следователно за благото на всеки човек, вече има подкрепата на хора от цял свят, на огромна световна общественост. Има много не безразлични хора. Тези, които все още не са с нас, те просто все още не знаят за дадената алтернатива, но вече са в търсене на необходимата информация, необходимите отговори за действия в правилната посока.На тях просто е нужно да се предаде това, че има изход, че вече по целия свят има движение на загрижени хора към нашето общо човешко щастливо бъдеще. И вече утре всеки от тях заедно с нас ще наблюдава началото на възникването на ново общество на съзиданието, величието, честта, справедливостта и свободата. Всеки от нас с гордост може да погледне в очите на своите потомци, явявайки се един от участниците в построяването на Съзидателно общество, оставяйки им в наследство нов великолепен свят. 

Прогреса е възможен при единението на хората в една цел. А нашата крайна цел — е посредством Съзидателното общество да стигнем към Идеалното общество. Само в нас самите, в нашето единство в движението към целта при общия правилен избор лежи бъдещето на човечеството. Да бъдат сърцата ни единни в стремежа си да променим нашия свят към по-добро! Да бъде опазването и обезпечаването на живота на всеки в този свят важна цел на новото общество! Да бъде Съзидателно общество, където ще придобие щастие и увереност в утрешния ден всеки жител на това велико семейство!

Алекс Фридман

Остави коментар

Коментари (2)

  • Илина
    05.12.2021   |   23:48
    Вярвам в това ,което казвате, и преди съм мислела точно по този начин ☺Радвам се ,че вече има толкова хора,обединени към целта за опазване на най- ценното- човешкият живот!С вас съм,подкрепям ви и искам заедно да успеем!Време е !
  • Владимир Иванов
    07.04.2021   |   20:43
    Просто прекрасно ! Нямам думи колко вярно и вдъхновяващо е всичко написано в статията! Благодаря от сърце, с вас съм !