Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Общият враг на човечеството

12 февруари 2022 г.
Коментари

Да обичаш, да твориш, да съзидаваш... Какво може да е по-хубаво? Да живееш... Какво може да бъде по-важно от живота!

Човечеството неведнъж е преживявало трудни времена... Само през миналия век имаше две световни войни. Втората от които е заложила "мина" за третата. Да, да, "мината", заложена в Хирошима и Нагасаки. "Мина", която, се задейства в третата, може да унищожи всички ни. Социални кризи, войни и тази "мина", епидемии, глад – всичко това е нещо, което безусловно се явява огромна заплаха за цялото човечество. Но... Съществува много по-сериозна заплаха, която заплашва с пълно унищожение всичко живо на Земята – климатът. Климатът – това е общият враг на цялото човечество!

Днес ние виждаме все по-нажежаваща се истерична агресия в глобалната политика. Световните лидери, обзети от геополитически амбиции, се стремят да утвърдят своята хегемония. Наблюдаваме как здравомислието отива на заден план, отстъпвайки място на краткосрочния и банален личен интерес. Ние виждаме как цялото човечество днес се задушава във всевъзможните кризи.

Повечето от тях са направени изкуствено. Те не са нищо повече от средство за поддържане на съществуването на потребителския формат. Та нали е невъзможно да се продължават всички тези гонки, без да се нажежава безкрайно градуса във всички сфери на жизнедейността на социума. На ден днешен няма нито една страна в света, която би избегнала това пагубно влияние на потребителския формат. Всички са въвлечени в тази глобална, смъртоносна игра. Смъртоносната отрова прониква във всички сфери: политика, икономика, религия, здравеопазване, образование... Списъкът може да продължава до безкрай. Но има една заплаха, която е по-страшна от всички гореизброени, заплаха, която напълно нивелира всички проблеми в човешките взаимоотношения. Тази заплаха е климатът! А по-точно, глобалните климатични катаклизми, свързани с космическата цикличност.

“Глобалното изменение на климата на Земята до голяма степен е производно на астрономическите процеси и тяхната цикличност.” Този цикличност е неизбежна. Геоложката история на нашата планета свидетелства, че Земята неоднократно вече е преживявала подобни фази на глобално изменение на климата. 

От Доклада “За проблемите и последиците от глобалното изменение на климата на Земята. Ефективни начини за решаване на дадените проблеми"

Ще вземат ли това под внимание световните лидери, лидерите на религиозните организации, останалата част от елита, та и цялата световна общност? Нали този въпрос засяга всеки един човек на Земята! В една или друга степен всички ние сме въвлечени в климатичните събития, които се случват днес на нашата обща планета! И според мен този въпрос се явява един от най-важните днес. Тъй като той касае всеки, който живее днес на Земята,то съответно и отговорът на него.

Изглежда, че тези, които са начело, носят по-голяма отговорност за това, че ние като човечество трябва да намерим изход от тази безизходица. И се създава впечатлението, че нещата далеч не са толкова прости. Въпреки че в действителност всичко е много просто. Но за да разберем тази простота, трябва малко да променим парадигмата на мисленето си. В края на краищата решение, което води до оцеляването на цялото човечество при съществуващите условия вече има! Това е построяването на Съзидателното общество!

Съзидателното общество е решение на всички проблеми на човечеството и преди всичко на най-главния проблем – проблемите с оцеляването в условията на нарастваща климатична заплаха! Както и всичко гениално (и най-ефективно), това решение всъщност е много просто. А за да се осъществи, е необходимо участието именно на всички или поне на болшинството хора. И до голяма степен на тези хора, от които изглежда нищо не зависи. Именно от теб, уважаеми читателю зависи изключително много! Който и да си, където и да се намираш и каквото и да правиш, е важно едно – да осъзнаеш, че именнно от твоя избор днес зависи изключително много! Та нали твоят избор, заедно с избора на всички останали хора, и определя общото ни бъдеще като човечество! Та нали човечеството е всеки един от нас! То нали се състои от всички нас! От всеки един от нас! Ние сме човечество!

Из предаването "Съзидателното общество обединява всички"

Важно е да се разбере едно, че всички онези, на които възлагаме отговорността за нашето бъдеще, в общи линии не са нищо повече от заложници на ситуацията. Всички те, въпреки привидната си власт и могъщество, са само фигури в глобалната игра на потребителския формат. Да, от техните решения зависи много, но техните решения се диктуват не само от самото съществуване на потребителския формат, но и отволеизявлениетона болшинството от народа. Парадоксално, но това е така! И за да бъдат способни да вземат по-адекватни и правилни решения, те трябва да видят общотоволеизявлениена световната общност, на хората, които днес е прието да се наричат "обикновени хора". Важно е да се разбере, че днес не съществуват "обикновени хора", има активни и безучастни. Но всички ние сме хора и искаме да живеем! Всички ние сме просто хора. И нищо повече. И дори най-влиятелният човек според много хора – е също просто човек. Той също е притискан от мисли, също се тревожи за човешките си взаимоотношения, измъчва го здравето, като и всички останали, и той също иска спокойствие, мир, щастие и обикновени човешки радости... Всички ние сме хора, ето защо глобалните проблеми на обществото трябва ги решаваме цялото общество заедно. И затова днес е важно да приемем тази проста аксиома и да вървим напред. В края на краищата днес всички хора са отговорни за нашето общо бъдеще. Ако ние, хората, осъзнаем, че именно от нашето решение зависи всичко, то всичко ще се промени. Ако сформираме заявка, че ние искаме да живеем човешки и активно информираме за това цялото общество, то в резултат, благодарение на обединения човешки потенциал, ще се създадат всички условия за реализиране на Съзидателното общество.

А за да се промени коренно ситуацията, е необходимо заедно всички хора да променим самия формат на обществени взаимоотношения от потребителския към съзидателен. Именно потребителският формат създава условия за развитие на всичко зверино и античовешко в обществото. А Съзидателният формат създава условия за формиране на истински Човек и за развитие на перспективното бъдеще за създаване на единна човешка цивилизация. Затова за нас е важно да променим самия потребителски формат чрез нашата обща активна съзидателната дейност. Да променим минуса на плюс.


Сега предлагам да се върнем към главната тема, към главния дневен ред – общата заплаха за цялото човечество. Това е климатът. Именно климатът се явява тази заплаха, която вече ни унищожава. Днес почти няма държава в света, която да не се е сблъсквала по един или друг начин с последиците от действията на нашия общ враг. А нали това е само началото. В близко бъдеще експанзията на врага само ще се засилва. Затова е толкова важно да чуем това, което вече открито говорят всички водещи световни учени: климатичните катаклизми, катастрофи, аномалии и изменения са взаимосвързани и действат синхронно. Тяхната причина е цикличността на процесите, случващи се в космоса! Именно тази цикличност, в много по-голяма степен, отколкото въздействието на човешкия фактор (CO2), се явява и причина за това, че в ядрото на Земята се случват значителни колебания. Именно нестабилността на ядрото на Земята и поражда всички тези събития, които вече наблюдаваме на повърхността на земното кълбо. Събития, които се проявяват под различни форми: изригвания на вулкани, цунами, земетресения, наводнения, свлачища, разломи, аномалии и всичко останало, на което ставаме свидетели всеки ден. А какво причинява нестабилността на земното ядро? Влиянието на космическите цикли върху Слънчевата система, в това число и върху Земята.

И тук възниква въпросът: как нашето обединение може да повлияе на ядрото и на цикличността на глобалните катаклизми?

Ако ние, като човечеството, осъзнаем, че климатът е нашият общ враг, то всички ще можем да се обединим в единна цяла единица - Човечеството. А това на свой ред означава, че целият научно-технически потенциал на човечеството, целият огромен икономически ресурс, който днес в потребителското общество е насочен към разединение и различни хегемонистични игри, в Съзидателното общество ще бъдат насочени към целево решаване на този общ проблем. Днес вече има технологии, позволяващи да се решат много от проблемите на съвременното човечество. Но в условията на потребителския формат всичко това се намира в ръцете на малка група и е насочено не на обединяване и съзидание, а на по-нататъшно разделение и разрушаване на човечеството. А значи, това само помага на нашия общ враг – климата, да ни унищожава по-бързо и в по-голям мащаб. Но ако започнем да променяме потребителския формат на съзидателен, то – това, което ни унищожава, се превръща в стимул. В стимул, който още повече ни консолидира и ще ни позволи не само бързо да развиваме целия научно-технически потенциал, но и да направим еволюционен скок към единна цивилизация. Именно еволюцията е способна да ни отведе нас като човечество на такова стъпало на развитието, когато всички заплахи на врага няма да ни носят опасност.

Ще приведа един пример, нееднократно даван от Игор Михайлович Данилов в предаванията с негово участие. Ако всички учени, целият интелектуално-технически потенциал на човечеството, вместо да "мисли" за това как да създава нови видове оръжия и всякакви технически изобретения, целящи нашето унищожение и по-нататъшно укрепване на потребителския формат, вземат и се насочат към съзидание, към противодействие на общите проблеми и общите заплахи, то ние ще можем да решим всичките си проблеми в кратък срок.

И тук, разбира се, е невъзможно да не засегнем темата за вниманието. Но къде сега е насочено нашето общочовешко внимание? Нима в общата цел – победа над климата? Това е тема, която Игор Михайлович засяга нееднократно в своите предавания, споменавайки за това, че нашето внимание е огромна сила! Нейната консолидация, насочена към единна цел, създава условия за постигането на тази цел. Ако голямо количество хора знаят за СО, разбират неговата важност и че това е единственият изход за нас, и влагат вниманието си в построяването на СО, то в в най-кратки срокове то ще бъде построено! Виждането на крайната цел и влагането на вниманието в тази цел проправя пътя към нейното постигане!

"Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция".

За силата на единството можем още дълго да говорим и съм повече от сигурен, че всеки читател, ако се поразрови в паметта си, ще си спомни навярно примери от собствения си живот или от разкази за това как единството, сплотеността са помагали на хората. Само ще припомня една притча, която много хора навярно помнят от детството си. Когато един остаряващ баща повикал синовете си, дал им по едно клонче и ги помолил да го счупят, всеки от тях с лекота го направил. Но когато събрал клоните в сноп, никой от синовете не успял да го счупи. Тогава бащата им каза: "Така и вие, ако сте единни, никой и нищо няма да може да ви сломи”.

Днес трябва да разберем, че всички ние сме хора и всички имаме една националност – човечеството, и един общ дом – планетата Земя. И съществуването на този дом е застрашено от нашият общ враг - климатът!

Колкото повече хора говорят открито и навсякъде за климата като за обща заплаха, за СО като за единствената възможност да се противодейства на тази заплаха и да се победи общия враг, толкова по-бързо тази информация ще се разпространи до всички хора и съответно всичко това ще придобива по-мащабен характер! Все повече слоеве на обществото по един или друг начин ще бъдат носители и разпространители на тази информация. И всичко това в съвкупност ще ускори процеса на построяване на Съзидателното общество. Като жив нагледен и дори бих казал забележителен пример за това е Международната онлайн конференция "Глобалната криза. Времето на Истината" на 4.12.2021 г. Събитие, което развълнува световната общност и предизвика широк обществен резонанс! Това е събитие, което за пореден път доказа, че всъщност всичко е възможно!

От Доклада “За проблемите и последиците от глобалното изменение на климата на Земята. Ефективни начини за справяне с дадените проблеми".

И затова ние можем да построим такъв свят, в който всеки ще има възможност да обича, да твори, да съзидава, да живее човешки и да живее щастливо. Но можем да го направим само заедно!

"Всички хора с добра воля са способни да вземат активно участие в промяната на настоящата ситуация – промяната на идеологията на световното общество от потребителския формат на мислене към духовно-съзидателен, на утвърждаване в обществото приоритетите на взаимопомощта, приятелството, духовно-нравствените взаимоотношения между хората, не на думи, а на практика. Хората трябва да оставят настрана всички рамки и условности, те трябва да се консолидират тук и сега. Природата не гледа на чинове и звания, когато разгръща своя хилядолетен гняв, и само проявата на истинското единство между хората, основано на човешката доброта, е способно да даде на човечеството шанс за оцеляване...".

От Доклада “За проблемите и последиците от глобалното изменение на климата на Земята. Ефективни начини за справяне с дадените проблеми".

Автор на статията – участник в Международния проект “Съзидателно общество” Елчин Ахмедов


Остави коментар

Коментари (1)

  • Владимир Иванов
    14.02.2023   |   13:31
    Благодаря! Всичко е вярно и точно казано.