Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Как да променим света към по-добро?

8 март 2023 г.
Коментари

Всички нормални хора искат да живеят в мир

Всички нормални хора искат да живеят в мир, спокойствие, свобода и безопасност. Но защо наблюдаваме как все по-стремително се търкаляме в бездната на враждебността и убийствата, разкъсвайки на парчета нашия единствен дом, планетата Земя, и обричайки децата си на страдание и смърт? Защо повечето хора стават жертва на нездравите амбиции на малцина, чиито цели са единствено да доминират и да властват? Жестокият сценарий на потребителския формат продължава вече 6000 години. И така, как да спрем апогея на безчовечността и да променим нашия свят към по-добро? В тази статия ще узнаете:

- Защо в потребителското общество е невъзможно напълно да се премахнат войните и всички да бъдат в безопасност;

- Какво е Съзидателното общество, защо то е нашият единствен изход и как да го изградим;

- Какво всеки може да направи още днес, за да променим нашия свят.

Ще разгледаме също най-често задаваните въпроси, които хората задават относно проекта "Съзидателно общество".

Защо в света има толкова много зло, омраза и войни?

Злото, омразата и войните са само следствие от потребителския формат на взаимоотношенията в обществото, който съществува вече 6000 години. В потребителския формат на първо място стоят егоизмът, парите и властта. Постоянното забогатяване на едни за сметка на други и непрекъснатата борба за власт изключват мира и реда, допринасят за бедността, глада и болестите, създават класовост и неравноправие. Пазарните спекулативни отношения и повсеместната йерархия изместват човечността, взаимопомощта и грижата. На всички нива върви ожесточена конкуренция за ресурси, което води до тяхното разграбване и изчерпване. Хората с егоистично мислене не се притесняват за бъдещето. Човешкият живот е обезценен и в повечето случаи се използва като евтина работна ръка или като военен ресурс. Експлоатацията на детския труд е все още актуална и през XXI век. Потребителският формат, където доминира властта на единици над болшинството, създава условия, които принуждават хората да оцеляват на всяка цена. Тези нечовешки условия влияят на масите, свеждайки тяхното мислене до рамките на собственото его и грижата за себе си. Всичко това в съвкупност води до деградация на човечеството. Следователно, за да променим света, трябва да променим условията.

Как да променим условията?

За да променим условията, трябва да променим доминиращия формат на взаимоотношенията в обществото от потребителски към съзидателен. За да се случи това, трябва да построим Съзидателно общество по целия свят. В Съзидателното общество основополагащата и най-висша ценност ще бъде Животът на всеки Човек, неговата безопасност и свобода.

Как да променим условията?

Прочетете повече в 8 основи на Съзидателното общество.

Откъде идват 8-те основи на Съзидателното общество?

В продължение на 10 години доброволцина проекта "Съзидателно общество" и участници в Международното обществено движение “АЛЛАТРА” провеждат мащабно проучване, в което хора от 180 държави с различен социален статус, религии и националности изразяват мнението си за обществото, в което биха искали да живеят. Въз основа на тези отговори са формирани 8-те основи на Съзидателното общество, на базата на желанията и потребностите на болшинството от хората.

Защо в Съзидателното общество ще бъде по-добре?

В Съзидателното общество най-висшата ценност ще бъде човешкият живот, но не на хартия, а в действителност. На всеки човек ще бъдат осигурени всички основни потребности по рождение. Всеки ще има равни права и равни възможности, независимо от пол, раса или вероизповедание. Осемте основи на Съзидателното общество изключват социалното напрежение, неравенството, класовия подход, всички видове предразсъдъци, включително религиозни или расови, враждата и разделението.

в Съзидателното общество ще бъде по-добре?

Здраво общество може да бъде изградено само със зрели, разбиращи и отговорни хора. Социална стабилност и отговорност на практика може да има само в условията на съзидателен формат на взаимоотношенията,когато човешкият живот се цени преди всичко. Ако мисленето на хората се промени от потребителско на съзидателно,то се променя мотивацията и подходът към изпълнението на задълженията, променят се качеството и резултатът. Всеки продукт или услуга (било то хранителни продукти, техника, образование, медицинско обслужване и т.н.) в Съзидателното общество ще бъде създаден не с цел печелене на пари и развитие на бизнеса, а с цел подобряване условията на живот на всеки човек, гарантиране на безопасността и осигуряване жизнените потребности. Тъй като всеки ще бъде финансово обезпечен от самото начало и съзидателната идеология ще доминира в съзнанието на хората, никой няма да има желание да мами, за да забогатее, да прави пари от чуждото нещастие, да разделя и властва. Работейки добре и качествено за всички, хората в такова общество ще подобряват не само своя живот, но и ще осигуряват надежно бъдеще за децата си.

Зависи ли нещо от нас, ако има хора, които решават вместо нас?

В потребителското общество единици властват над болшинството. Единиците издават укази, които народа трябва да изпълнява. Обещават на хората добри условия, свобода и безопасност, но се борят само за собствената си власт и комфортни условия.

В Съзидателното общество ще има самоуправление на народа. Хората няма да делегират власт над себе си на никого, няма да се лишават от собствените си права и свободи, те ще поемат отговорност върху себе си. Всеки човек ще може да участва активно в живота на обществото, всеки ще има права наравно с всички останали.

В Съзидателното общество ще има самоуправление на народа

В Съзидателното общество народа съвместно приема решения и назначава отговорници за тяхното изпълнение. Но не и обратното, както е в потребителския формат, където народа е евтина работна сила, принудена да се подчинява на волята на откъснати от реалния свят единици. В Съзидателното общество изпълнителите ще имат същите права като всеки отделен човек. Ако обществото не е удовлетворено от резултата на дейността на изпълнителите,то народа незабавно отзовава този, на когото са поверили решаването на проблема. Всичко това е реално осъществимо благодарение на съвременните технологии с възможност за мигновена комуникация с целия свят. Електоралният контрол, всеобщата отговорност и прозрачната открита дейност на изпълнителите ще изключат всякаква възможност за узурпиране на властта.

Навремето ме порази предаването "Съзидателното общество обединява всички" с участието на Игор Михайлович Данилов на канала “АЛЛАТРА ТВ”. След като го гледах, се замислих как се променя човек, когато отиде на власт. Доколкото разбирам, колкото и добър, високо морален да е един човек първоначално, когато постигне власт в потребителския формат на обществото,то той попада в условия, при които между него и народа настъпва разрив, в резултат на което той губи своята човечност. Смятам, че дори човек да има изначално добри намерения и желание да направи нещо за народа, в потребителския формат на взаимоотношения неговото обкръжение ще направи всичко, за да съхрани същата среда за своята манипулация и власт над този лидер.

А какво се случва с човека, който се е задържал по-дълго на власт, можем да видим в световната история на различни страни. С такива хора се случват едни и същи процеси. Като правило този човек се откъсва от реалностите на света, чужда му е съпричастността и болките на народа. Бъдещите му действия се отличават и противоречат на първоначалните му предизборни обещания. Необходимо е да се изменят именно условията на обществения формат, за да се промени ситуацията в света като цяло. Затова е и важно Съзидателното общество, в което ще има самоуправление и отговорност на народа, и където никой няма да има право на власт над друг човек. Втората основа на Съзидателното общество гласи:

"Не може да има никой и нищо на Земята по-висше от Човека, неговата свобода и права. Осъществяването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.”

Къде ще отидат крадците и престъпниците?

Нека разгледаме този въпрос от човешката страна. Какво подтиква хората към престъпления? На първо място глад, недоимък, бедности тежки условия. Всички те са проблеми на потребителския формат. Но в Съзидателното общество условията ще бъдат съвършено различни. Хората няма да имат нито нужда, нито желание да извършват незаконни действия. Какъв е мотивът да се поемат рискове, когато човек няма нужда от нищо, има всичко, в безопасност е и правата и свободите му се зачитат? Ако наруши закона, тойсе лишава от всичко.

Нарушавайки правилата, излагайки на риск живота и сигурността дори на един човек, нарушителят излага на риск безопасността на обществото. В общество, в което човешкият живот е най-висшата ценност, наказанието ще бъде съответстващо.А тъй като в Съзидателното общество ще има самоуправление, всеки човек ще участва наравно с всички в законодателния и съдебния процес и ще носи отговорност за справедливостта и прозрачността на всички нива. По този начин безопасността на планетата ще бъде всеобща за човечеството.

Къде ще изчезне корупцията?

Корупцията в Съзидателното общество ще изчезне и това е факт. В това се убедих, когато се запознах с най-новите технологии на съвременното общество. Бях поразен от последната разработка на компанията XP NRG – многоцелевия комплекс "Възход". Това наистина е технологията на бъдещето, това е технологията на Съзидателното общество! Тази уникална разработка е предназначена да помогне на обществото да се противопостави на присвояването, корупцията, кражбите, сенчестите машинации, измамите, узурпирането на властта и другите слабости на хората при прехода от потребителски формат към съзидателен. Можете да се запознаете с пълното описание на МЦК "Възход" на сайта на компания XP NRG.

Многоцелевият комплекс "Възход" е глобален агрегат на всички съществуващи цифрови данни и единен център за обработка на данни, както за отделни държави, така и за съдружества от държави. Той осигурява откритост, прозрачност и достъпност на данните на всяко ниво, което напълно реализира Четвъртата основа на Съзидателното общество — прозрачност и откритост на информацията за всички.

Многоцелевият комплекс "Възход"

МЦК "Възход" открива и проследява всякакви незаконни схеми за парични преводи, открива слаби места в законодателството, в системата за управление и контрол и оперира с точни данни за държавния и частния капитал. Той ще осигури прозрачност на използването на средствата на всички нива, ще позволи да се контролират всички финансови потоци. А това напълно ще премахне глада, бедността, социалната несправедливост и други проблеми на потребителския формат в света при прехода към съзидателен формат.

МЦК "Възход" открива и проследява всякакви незаконни схеми

Но това, което особено ме порази е, че МЦК "Възход" е ефективен в оказването на помощ на човечеството или на отделната държава, в случай на възникване на извънредна ситуация в природата, техносферата, независимо от нейния мащаб, както и при решаването на проблема с масовата миграция на населението. Сега това е най-актуалният проблем в много страни по света, включително напредналите, поради глобалното изменение на климата.

Идеята за Съзидателното общество напомня идеята за комунизма. В какво се състои разликата?

Комунизмът имаше идеята за абсолютно изравняване на всички. Но тя съществено се различава от идеята за Съзидателното общество. Да, в Съзидателното общество необходимите базови потребности ще бъдат осигурени еднакво за всички още от раждането. Всички ще имат равни права за получаване на високо ниво на образование, медицинско обслужване, качествена храна и други подобни. Всеки ще разполага с всичко необходимо, за да живее в достатък и комфорт. Но ако човек иска нещо повече,тоще трябва да допринася повече за обществото. Важният фактор е КПД на човека в обществото.

Хората ще бъдат мотивирани да поемат отговорност, да участват активно в живота на обществото и да го правят по-добро. Съзидателният формат създава благоприятни условия, в които всеки може да се реализира във всяко направление, да развива своите таланти и най-добри качества и в същото време да бъде полезен, необходим и да получава достойно справедливо заплащане за това. Животът на такъв човек ще бъде социално значим, изпълнен със смисъл и полза. По този начин обществото ще се развива, а условията на живот на всеки човек ще се подобряват.

Идеята за комунизма първоначално е носела положителен мотив да върне властта в ръцете на народа — да създаде самоуправление. Но при запазване на потребителския формат властта на единиците над болшинството не е позволила това да се случи. Нещо повече, тя по насилствен път е съсредоточила властта в ръцете си, създала е култ към партията и вожда. Тъй като в потребителския формат човешкият живот не се цени, като резултат на това милиони хора са били убити, останалите били наплашени. Това е горчив урок от миналото за нашите поколения. Здраво цивилизовано общество никога няма да бъде изградено чрез насилие, терор, потъпкване на свободата на човека, пренебрегване на неговия избор, с цената на човешки животи.

Също така е невъзможно да се построи Съзидателно общество в една страна, оставяйки около нея свят на потребителски формат с идеология на безкрайно потребление и самоунищожение на човечеството. Само вътрешната потребност на хората, личният избор на всеки човек да живее в такова общество ще позволи да се създаде това общество по целия свят. Когато преобладаващото болшинството от хората на планетата поеме отговорност за себе си, престане да враждува, обедини се и промени доминиращия формат от потребителски на съзидателен, само тогава никой няма да може да узурпира властта, да ни заповядва и да убива децата ни. Само така светът ще се промени.


Как да се направи това? Глобална революция?

Резултатът от всяко противопоставяне, революция, война винаги е един и същ — човешки жертви. Както бе споменато по-горе, Първата основа на Съзидателното общество е ценността на Живота на всеки Човек. За да се построи общество, в което на практика ще се цени и защитава живота на хората, е необходимо да се цени и защитава живота на всеки човек още сега.Да се построи Съзидателно общество е възможно само безболезнено и безопасно за хората, което означава без да се нарушава закона, по мирен път, информирайки другите и обединявайки се върху на най-добрите човешки качества. Не напразно първите три основи на Съзидателното общество са животът, свободата и безопасността на всеки човек.

Съзидателното общество са животът, свободата и безопасността на всеки човек

"На човечеството повече не са му нужни революции — на човечеството е нужна еволюция". (И. М. Данилов, предаването "Съзидателно общество")

На човечеството повече не са му нужни революции

Важно е да се строи, а не да се разрушава. Построявайки ново и по-добро, обществото постепенно ще измести лошото и старото. Когато по-голямата част от населението на планетата подкрепи Съзидателното общество и вземе активно участие в неговото построяване, тогава ще преминем към втория етап. Повече подробности – в статията "Основи и етапи на построяване на Съзидателното общество". А за начало е необходимо да информираме хората и да се обединяваме.

Как трябва да се обединим?

В предаването "Съзидателното общество обединява всички" Игор Михайлович разказа как е по-лесно хората да се обединят. Той обясни, че обединението се случва на базата на една идея. Ние не се обединяваме по портфейли, хладилници или семейства. Това не е финансова инвестиция, никой не трябва да губи нищо. Ние се стремим към една цел и се обединяваме върху една идея. Нашата цел е Съзидателното общество. Всеки действа от мястото си, както може, използвайки лични навици, умения, таланти, опит и възможности. Всеки човек е уникален и може да привнесе своя уникален принос за построяването на Съзидателното общество. Една цел ни обединява ментално, умствено и духовно. По този начин обществото се синхронизира и се движи по-бързо към целта. Силата на обединението е огромна. Възможностите на всеки нарастват многократно, когато сме заедно.

Силата на обединението е огромна

На планетата има 8 милиарда души. Как да се предаде на всички?

Благодарение на техническия прогрес, интернет и наличието на мобилни телефони, хората много бързо комуникират помежду си. Новините се разпространяват между хората мълниеносно. В съвременните условия възможностите на всеки човек да информира сабезгранични, а информацията за Съзидателното общество е повече от актуална. Повече от всякога хората имат нужда да създадат световен мир, да премахнат войните, насилието, да осигурят безопасност и нормално бъдеще на децата си.

Сред голямото количество от потребителски новини информацията за това как да променим света, как да построим Съзидателно общество е чудесна алтернатива за хората, които жадуват промяна. А такива хора са болшинство. Много хора от ден на ден виждат горчивите последици от собственото си бездействие и безразличие, от прехвърлянето на отговорност, пагубното делегиране на своите права и правомощия,на своя глас и право на избор. Но да променим това е реално. Проектът "Съзидателно общество" засяга всички.

Значи сега просто трябва да информирам останалите?

Да. Ако всеки, който вече знае, разкаже на други, познати и непознати, ние бързо ще преминем към втория етап на Съзидателното общество. Да се информира е много лесно. Комуникацията е неразделна част от нашия живот. Но понякога, по навик, наложен от потребителския формат, ние прекарваме много време в разпространение на негативна информация, а не на положителна. Където и с когото и да сме, можем да разказваме на хората за шанса да живеем в по-добър свят и за това, че от всеки зависи много.

можем да разказваме на хората за шанса да живеем в по-добър свят и за това

Само заедно ще променим нашия свят. Ако се обединим, ако поемем отговорност, ако спрем да мълчим, започнем да действаме и открито казваме истината на целия свят, то тогава ще успеем. Всички нормални здравомислещи хора са за свобода, за равноправие, за човечност. Това е нашето бъдеще, ако го поискаме всички заедно. От всеки от нас зависи колко бързо човечеството ще научи за Съзидателното общество. Изборът е за всеки от нас!

Андрю Смит

Остави коментар