Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Една стъпка до Идеалното Общество

23 септември 2020 г.
Коментари
  • Как ние живеем сега и какво е по силите ни да изменим?
  • Как да преминем от потребителския формат на съществуване към съзидателен?
  • Към какво се стремят всички хора?

Текстова версия на предаването „Съзидателно общество“. Част 1. 0:00:00 - 00:12:53 


Да живеем в миналото или да пристъпим напред към идеално общество?

Татяна: Здравейте, уважаеми приятели! Днес в студиото на АЛЛАТРА ТВ ние ще побеседваме с уважаемия Игор Михайлович Данилов.

Игор Михайлович: Здравейте!

Татяна: Игор Михайлович, към нас постъпват толкова много въпроси от хора, които се интересуват, как са живеели хората преди шест хиляди години и повече, до времената на шумерите. Това са и времената на Хиперборея, тоест веднага след Атлантида. Тоест, как хората са се възстановявали и какво е било това общество. Защото на днешен ден има много примери за това, че това общество е живяло без войни, без въоръжени конфликти, без експлоатация на едни хора от други хора, без нищета. Тоест, всъщност, хората живеели много мирно и щастливо.

Игор Михайлович: Да, на първо време това било практически идеално общество, после вече било това, което ние сега наричаме съзидателно общество. Това, разбира се, е интересно. Само тук аз имам въпрос към нашите приятели, ето тях това ги интересува: приятели, а какво ще ви даде това, ето прост пример, знанието за това, как някой е живял? Как това ще помогне на вас и как това ще се отрази на живота на вашите деца, вашите внуци, правнуци и тем подобни? Никак. За какво ни е на нас да живеем в миналото? Давайте да строим бъдещето. Ето кое е по-важно? Ето наистина, в действителност, какво е по-важно: ние ще губим време, ще разговаряме за това, как някога някой е живял, или ние ще направим днес това, което ще даде живот утре? За какво ни е на нас, да кажем, да обсъждаме, как са живяли някога в съзидателно общество, ако ние можем да го построим сега? Ето, кое е по-добре? Е, по мое виждане... Въобще, както искате. Има желание – ние ще поговорим, няма проблем. Но какъв ще бъде коефициентът на полезно действие от нашият разговор с теб? Да удовлетворим любопитството на хората? И те след ден ще забравят за това. Това никак няма да промени техният живот. Ама наистина. Е, как това ще промени вашият живот, приятели мои? Никак.


История на цивилизацията – от идеалното общество към потребителско съществуванеКак ние живеем сега и какво можем да изменим?

Игор Михайлович: Но ние можем да изменим живота, и ние можем да направим света по-добър. Нима не е така? Ето, давай да се върнем към предаването „Истината и плевелите“. Нали ние там разкрихме основните закони: формирането на образа, нашето внимание, силата на нашето внимание, неговото влагане — ето където ние го влагаме, това ние и реализираме. Да, сега ние сме разединени. Е, така е устроена системата, че ние сме длъжни всеки да живее, както се казва, със своите идеи, своите образи, без единство. За това и ние живеем, като зверове, вече 6000 години, както ти си забелязала от времената на шумер и до ден днешен. Но нали ние можем всичко да изменим, и ние можем да построим даже идеално общество, да не говорим за съзидателно. Правилно? Давайте по добре за това да поговорим.Това е по-полезно.

Ние можем да изменим всичко

Татяна: Добре, Игор Михайлович. Аз просто, откровено говоря се готвих в такъв исторически ключ за предаването, за това, как все пак това е било и как са живеели хората тогава, ето защо… Но действително все пак Вие правилно говорите. Ето, аз сега разбирам, че вектора на нашата беседа не много се променя вече в друга посока, в посока на бъдещето, защото съм съгласна с Вас в това (Игор Михайлович: А какво е по-ценно?), че полза от това минало (Игор Михайлович: Никаква) в действителност няма.

Игор Михайлович: Миналото вече си е отишло, и сега ние ще говорим за това, което го няма. Или ние ще говорим за това, което може да бъде. И от нас зависи — ще бъде ли това или не. Кое е по-добре?

Татяна: Добре. Е, в мен има 8 Основи на Съзидателното общество тогава.

Игор Михайлович: Е, ето виждаш.


Какво е това Съзидателно общество и за колко години то може да се построи?

Татяна: Игор Михайлович, преди да премина към 8 Основи, бих искала да узная ето какво: а какво е въобще това Съзидателно общество? Как Вие го виждате? Тоест към кого е ориентирано това общество?

Игор Михайлович: Към човека. Съзидателното общество, ето по мое виждане.... Разбира се, колкото хора, толкова и мнения, но все пак Съзидателното общество, то е просто, то е много комфортно и удобно за човека. Защо? Защото то е ориентирано на благата и свободите на човека. И ето в това е целия смисъл на съзидателното общество. Там няма лъжа, няма измама и най-главното – няма власт, защото цялата власт е у човека. Няма надстройки над него – в това е смисъла. И ето виж, колко войни у нас се случват, революции, всякакви човешки бунтове. И винаги какво ние търсим? Заради какво ние ето заставаме един против друг?

Съзидателното общество – това е просто

Татяна: В търсене на щастие, в търсене на идеалното общество, на свобода.

Игор Михайлович: Свобода и всичко останало. А какво ние строим? Същото. Ето говорят: Да се убие дракона не може (Татяна: Със същите методи). Побеждавайки дракона, сам ставаш дракон. Защо? Ето прост въпрос. Защото самият потребителски формат диктува този сценарий. Правилно? Ето хората правят революция, например, те се стремят към по-добро, народа се надига. На власт идват такива същите тирани, които отново нас ни манипулират по същия начин, и ние не получаваме нищо. Защо? Защото такъв е законът на потребителския строй. Ето какъвто той е сформиран, такъв той и ще бъде, защото ние оставаме разединени, у нас остават своите интереси, и най-главното - ние живеем по правото на зверовете. Тоест, ето както зверовете, така и ние постъпваме един към друг. Е, макар че у нас има писани закони: ето ООН създава там, други организации – как ние трябва да живеем, ето те декларират. Но всички тези декларации не работят. Защо? Защото доминира потребителския формат, тоест безчовечният формат по отношение на един човек към друг.

Може ли това да се измени? Лесно, приятели мои. Всичко зависи от нас. И отново ние се връщаме към какво? Към единството на нашето внимание, къде ние го влагаме всички заедно. Ако ние искаме да живеем добре, ако ние искаме да живеем достойно като човек, значи, ето в това и ние сме длъжни да влагаме нашето внимание, тоест, нашето време, нашите сили за построяване на бъдещето за себе си, и да кажем така, за нашите деца и потомци.

Ние можем да построим щастливо бъдеще

И ето ако се приближим на днешен ден, то в действителност да построим Съзидателно общество е много лесно. Аз ще кажа така: ако ние действително поискаме това, и всеки, който е разбрал целия смисъл и същността на самото съзидателно общество, за което ние сега ще поговорим, то реално е да се построи за 10 години. Ето 10 години – и ние ще живеем в това съзидателно общество. Но все пак това зависи от хората, от техните желания, техните стремежи. Ако нищо не се прави и се уповава на някого, че ето някой ще вземе и ще направи, – то няма да се построи, защото Съзидателното общество, то точно е и дело на всички хора. Това не е просто дело, да кажем, на някакви идейни другари, които са длъжни да направят нещо за някого, а това е дело на всички и всеки, това е наше дело. Правилно?

Татяна: Да.

Игор Михайлович: Ето в това е и смисълът. И тогава всички ние заедно ще го направим.


Който е против щастливите хора, той застава против цялото човечество

Игор Михайлович: Във всеки случай ще се намерят социопати, тоест, да кажем така, врагове на човечеството, които ще застанат на пътя на съзидателното общество. Защо? Е, първо, ще се рушат техните планове за създаване на своя империя, за това, че те могат да царстват, и на тях народа ще им служи, като роби. Е, има и такива болни хора. Та това даже не са хора, да ги назовеш хора не може. Ако човек застава против човечеството в угода на своите лични амбиции и желания, той изгубва статуса Човек. Той вече не е човек, той е звяр. Той вече е толкова опасен, както, извинете, опасно болно животно.

Ето например, бясно куче: то полезно ли е или е опасно за човечеството? Можем ли него да го пуснем там, където се намират хора? (Татяна: Разбира се, че не) Ето хората в парка почиват, а ние пускаме там болно, нездраво животно, например такова като доберман или бултериер, заразено с бяс, в стадий на агресия. И ние го пускаме. Това добро действие ли е или лошо?

Татяна: Разбира се лошо.

Игор Михайлович: А какво е нужно да се направи?

Татяна: Да се изолира естествено, разбира се.

Игор Михайлович: За да не нанесе вреда на хората. И ето всеки, който застава против съзидателното общество, тоест насочено против човека, той отличава ли се с нещо от това болно животно? Ето честно. А ето над това си струва да се помисли. Нали нито един нормален здрав човек никога няма да застане против съзидателното общество. Защо? Обясняваме.

Какво е това Съзидателно общество? То е било, ето както ти говориш, още и преди 6000 години. Е, и преди 6000 години, то е приключило своето съществуване, да кажем. Няма да се връщаме, ние вече за това сме разказвали, как е, какво се е случило и защо идеалното общество е преминало в съзидателно. Ето такъв процес на деградация се е случил. А после Съзидателното общество преминало ето в такъв потребителски формат, където човек за човека е вълк. Ние за това вече сме разказвали.

Ние поддържаме Съзидателно общество


Какво искат всички хора?

Игор Михайлович: Давай да поговорим за това, какво е това ето в действителност на днешен ден Съзидателно общество. Това е, което искат всички хора. И ето ние проведохме маса проучвания в продължение вече на няколко години по целия свят. И всички хора откровено говорят едно и също, че те искат да живеят в мир, те искат да живеят в любов, взаимоуважение, в свобода. Те не искат над тях да има някакви надстройки, които да ги управляват. Какво се подразбира под тези надстройки? Когато малка група хора, да кажем така, узурпира всички права и блага на цялото човечество или на тези хора, които са ги избрали. И ето това нежелание, да кажем, да се живее в потребителски формат, у тях то се изразява в желанието да се живее като едно семейство, в свобода.

И ето тук се подразбира: какво означава свобода? Нали свободата... Е, да кажем, давай да погледнем в историята, на днешен ден: ето всички се борят за свобода, за някакви права и свободи. А за какви права и свободи се борят хората в действителност? А ето точно за Съзидателно общество: там, където всички са равни и където всички са свободни, там, където няма престъпност.

Права и свободи на хората в Съзидателното общество

Текстова версия на предаването „Съзидателно общество“ Част 2.

Остави коментар

Коментари (1)

  • Владимир Иванов
    23.09.2020   |   05:55
    Чудесна статия, ето едно бъдеще което е постижимо и реално, всичко е в наши ръце !

    Благодаря!